Framtidsfullmakt pris

En Fremtidsfullmakt sikrer at din stemme blir hørt, også i fremtiden. Dessverre er det mange som tar seg godt betalt for utarbeidelse av slike fullmakter. Velger du et advokatbyrå, må du regne med minst 3 000 kr– men hos oss får du Norges beste pris.

Din Framtidsfullmakt har en fast lavpris på 999 kroner, og garanterer profesjonelle, gjeldende fremtidsfullmakter som sikrer dine interesser. Vi kan lovverket, og vet hvor viktig det er å forme detaljert innhold i slike fullmakter.

Utenom de formelle kravene, er det nemlig slik at uklart språk kan føre til feiltolking og misforståelser. Da virker fullmakten mot sin hensikt. En skreddersydd fremtidsfullmakt som tar høyde for alle dine ønsker og behov, er det sikreste valget.

Vi i Din Framtidsfullmakt hjelper deg med utarbeidelse, gjennomgang og spørsmål knyttet til fremtidsfullmakter. Vi tilbyr en fast pris, og garanterer profesjonelle fremtidsfullmakter som ivaretar dine interesser, ønsker og behov.

Fastpris på 999 kr for framtidsfullmakt

Ønsker du den laveste prisen på framtidsfullmakt i Norge? Vi tilbyr en fast lavpris til kun 999 kroner. Vi mener alle skal ha rett til å sikre sine interesser i fremtiden, og dette burde ikke koste skjorta.

Ettersom det ikke kreves juridisk bakgrunn for å utarbeide en framtidsfullmakt, mener vi det burde være alternativer til billigere fullmakter. Derfor tilbyr Norges lavest pris, uten at det går på bekostning av fremtidige fullmaktens kvalitet.

Vi garanterer at fremtidsfullmakten blir godkjent og stadfestet av Fylkesmannen, uten at du må betale dyre advokat priser for denne jobben. Dette er et viktig dokument som sikrer dine interesser, og det burde ikke være dyrt å sikre sin egen fremtid.

Det er viktig at fremtidsfullmakter blir skrevet før fullmaktsgiver blir for svekket til å forstå fullmaktens innhold. Mange velger derfor å skrive en fremtidsfullmakt «for sikkerhets skyld», selv om de er under pensjonsalder.

Framtidsfullmakt kostnad – de vanligste faktorene

Mange går til et advokatbyrå for å få hjelp med fremtidsfullmakt. Dette høres kanskje naturlig ut, men faktum er at det ikke krever noen juridisk eller formell kompetanse for å skrive en gyldig fremtidsfullmakt – dette kan alle klare.

En fremtidsfullmakt må selvfølgelig inneholde en del spesifikk informasjon, men dette er som regel vedlegg og dokumentasjon fra vitner, lege, fullmaktsgiver, fullmektigen og andre pårørende.

Når du får hjelp av et advokatbyrå, må du regne med å betale minst 3 000 kroner for dette. Du betaler ikke for selve fullmakten, men heller for tiden til advokatene. Dette er mennesker med lang utdanning, og naturligvis tar de seg derfor godt betalt.

Du kan klare å skrive en fremtidsfullmakt på egen hånd, hvis du setter av noen timer til å lære deg formkravene og finner de formelle kravene. Hvis du ikke ønsker å gjøre dette, kan vi i Din Framtidsfullmakt hjelpe deg. Vi tar langt mindre betalt enn advokatbyrå.

Slik skriver du en god framtidsfullmakt

Det viktigste er å få frem ansvarsområder på en tydelig og presis måte. Har du spesielle ønsker knyttet til økonomien eller fremtiden? Dette må skrives ned. Kanskje vil du at barnebarnet skal få en fast sum penger hver bursdag?

Mange legger også inn ønsker knyttet til et eventuelt sykehjem. Dette kan være relatert til spesifikke møbler og eiendeler de ønsker med seg. Andre inkluderer et punkt om at de vil bo hjemme lengst mulig. Det er opp til deg, men slike ønsker må spesifiseres.

Videre må formelle krav møtes. Dato for opprettelse er ekstremt viktig. Fullmaktsgiver må nemlig være i stand til å forstå innholdet i fullmakten på det tidspunktet denne ble opprettet. En legeerklæring kan være aktuelt her.

I tillegg er det viktig å spesifisere hvem av fullmektigene som skal gjøre hvilke oppgaver. Kanskje ønsker du at livspartneren skal ta seg av hverdagslig økonomi, mens barn skal gjøre større beslutninger knyttet til salg og utleie av eiendom.

Motta hjelp til å skrive!

Som du sikkert har forstått, er en fremtidsfullmakt et nyttig og viktig verktøy for fremtiden. Denne sikrer at du har en stemme, selv om du skulle bli utsatt for alvorlig sykdom eller demens. Dette en måte å sikre at du fortsatt har kontroll over beslutninger i livet.

Synes du det er vanskelig å forstå regelverket og omfanget av en fremtidsfullmakt? Det har vi forståelse for. Det finnes også alternativer til en fremtidsfullmakt, og vi kan hjelpe deg med å rådgivning, svar og støtte gjennom prosessen.

Har du allerede skrevet en fremtidsfullmakt? Vi kan hjelpe deg med å sikre at denne er gjeldende og at den bruker et konkret nok språk når det gjelder ansvarsområder. Vi vet at dette kan være en tøff oppgave, og kan derfor hjelpe deg med fullmakten.

Din Framtidsfullmakt utarbeider profesjonelle fremtidsfullmakter til Norges laveste pris, og med en garanti om stadfestelse. Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat.