Framtidsfullmakt hos advokat – lønner det seg?

Framtidsfullmakt hos advokat kan kanskje virke som den eneste løsningen for deg som er usikker på hvordan en fullmakt skal skrives. Men lønner det seg? Det finnes nemlig billigere løsninger.

En framtidsfullmakt er et alternativ til ordinært vergemål. Fullmakten går ut på at du selv kan bestemme hvem som skal ivareta interessene dine om du ikke skulle greie dette selv i fremtiden.

Det kan finnes mange grunner til at en framtidsfullmakt kan bli aktuell. Opplever du for eksempel å bli dement i dine eldre dager, kan fullmakten sørge for at de rette personene får ansvaret for dine interesser. Dette kan handle om både personlige og økonomiske interesser.

Hva skal en framtidsfullmakt inneholde?

I en framtidsfullmakt skal det tydeliggjøres at fullmakten gjør seg gjeldende etter at eventuell demens eller andre sinnslidelser hos fullmaktsgiver oppstår.

Framtidsfullmakten skal med andre ord gjelde når du selv ikke greier å ivareta egne personlige eller økonomiske interesser lengre. 

Du må selv påpeke hvilke områder fullmakten skal gjelde for. Skal fullmektigen kunne håndtere din økonomi?

Da må det komme klart frem av framtidsfullmakten hvordan dette skal gjøres. Her er noen eksempler på disposisjoner som kan omfattes av en framtidsfullmakt:

·       Salg av eiendom (tomt, bolig eller hytte)

·       Fordeling av gaver

·       Salg av løsøre som bil eller båt

·       Daglig økonomistyring

·       Betaling av fakturaer

·       Hjelp med offentlige søknader om tjenester eller ytelser

·       Valg av bosted (hjemme eller sykehjem)

·       Reiser

Ellers skal din framtidsfullmakt inneholde dato for opprettelse, samt fødselsdato og kontaktinformasjon til to vitner som har fylt 18 år.

Det bør også fremgå at de aktuelle vitnene bekrefter at fullmakten din ble skrevet av egen fri vilje, og at du forstod innholdet.

Inneholder framtidsfullmakten flere fullmektiger, skal det tydeliggjøres hvilke ansvarsområder som tilegnes hvem. 

Hva skal ikke inkluderes i en framtidsfullmakt?

Enten du skriver en framtidsfullmakt hos advokat eller på andre måter, er det visse ting som ikke kan omfattes av fullmakten.

Dette gjelder blant annet følgende disposisjoner:

  • Erkjenning av farskap

  • Stemming ved valg

  • Ekteskapsinngåelse

  • Samtykke til donering av organer

  • Tilbakekalling eller opprettelse av testament

Framtidsfullmakt pris hos advokat

Mange tror at framtidsfullmakt hos advokat er den eneste løsningen. Lønner det seg? Neppe. De fleste advokater krever rundt 4 000 kroner for å opprette en framtidsfullmakt.

Det er dessuten ingen krav til at framtidsfullmakt skrives hos advokat. Du kan fint skrive den på egen hånd, eller få hjelp av andre som har ekspertise på området.

Din Framtidsfullmakt er et billigere alternativ

En framtidsfullmakt kan ha stor betydning for dine økonomiske eller personlige interesser i fremtiden. Rammes du for eksempel av demens, vil gitte fullmektiger kunne ta viktige økonomiske og personlige beslutninger for deg.

Framtidsfullmakt hos advokat kan fort bli en dyr affære. Heldigvis finnes det billigere løsninger som er minst like bra. Din Framtidsfullmakt kan hjelpe deg med å utforme en fullmakt som du og dine vitner senere kan signere om ønskelig.

Vi tar utgangspunkt i dine ønsker, og skriver hele fullmakten for deg. Da er du sikker på at du får en framtidsfullmakt som oppfyller alle krav. Kontakt oss i dag om du vil ha mer informasjon!