Framtidsfullmakt – alt du trenger å vite! 

Vil du sikre at dine interesser blir ivaretatt i fremtiden? Da er en framtidsfullmakt noe for deg. Det er vanskelig å forutse hvorvidt man vil klare å ta vare på seg selv i fremtiden. Skader og sykdom kan ramme oss alle. Derfor er det lurt å legge føringer for hvem som skal ivareta interessene dine nå, mens du enda kan.  

Her forklarer vi deg alt du trenger å vite om framtidsfullmakter. 

Hva er en fremtidsfullmakt? 

En fremtidsfullmakt er et alternativ til ordinært vergemål. Ved å opprette en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal ivareta dine interesser, når du selv ikke kan det lenger.  

For å sørge for at denne hjelpen kommer fra noen du stoler på, er det gunstig å skrive en fremtidsfullmakt. Du kan for eksempel bestemme at sønnen eller datteren din skal få ansvar for å betale regningene dine, om du ikke klarer det selv. 

Hva må en framtidsfullmakt inneholde?  

Det er noen absolutte krav til hvordan en framtidsfullmakt skal utformes for at den skal være gyldig. Først og fremst må fullmakten være skriftlig. I tillegg er det visse elementer som må være med når det kommer til selve innholdet.  

Her er en oversikt! 

Spesifikasjoner rundt ikrafttredelse  

Du bør forsikre deg om at det i fullmakten tydelig kommer frem når den skal gjelde. Vanligvis vil dette være når du er blitt så fysisk og/eller mentalt svekket at du ikke lenger greier å ivareta egne interesser selv.  

Dette er kanskje en formalitet, men er likevel viktig å få med. Husk at små feil og mangler kan medføre at fullmakten ikke får den effekten du opprinnelig ønsket.  

Områder som skal omfattes 

En framtidsfullmakt skal også inneholde informasjon om hvilke områder vergen(e) du utnevner skal kunne råde over. Husk – det er du selv som bestemmer hva fullmakten skal omfatte.  

Det kan være snakk om både personlige og økonomiske forhold, eller begrenses til helt spesifiserte forhold. Du kan for eksempel velge å la vergen ta hånd om salg av bolig eller betaling av regninger.  

Ikke skriv fullmakten av hensyn til pårørende, eller etter påvirkning fra dem. Du skal skrive fullmakten av egen fri vilje, og etter eget ønske.   

Husk på at dette er din mulighet til å skreddersy løsninger etter egne behov og ønsker. Forsøk å være så presis som mulig når du forklarer hvilke disposisjoner fullmektigen skal ha rett til å foreta. Du burde skrive fullmakten mens du fremdeles er frisk nok til å tenke på hvordan du ønsker å ha det.  

Signatur fra deg selv og vitner 

Fullmakten må også undertegnes av to vitner. Disse vitnene må du som fullmaktsgiver godkjenne. Vitnene må ha fylt 18 år og være innforstått med betydningen av å undertegne. De kan heller ikke være i direkte nærstående familie med fullmaktsgiver. Dette inkluderer fullmaktsgiver selv, ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn.   

Det er anbefalt å utnevne vitner som ikke har noen egeninteresse av din opprettelse av framtidsfullmakten. For å ta et eksempel: Hvis det følger av fullmakten at vitner skal motta arv eller gave etter ikrafttredelse, kan dette påvirke vitnenes habilitet. I så fall kan fullmakten bli ansett som ugyldig.    

Din egen signatur trengs også. Eventuelt kan du vedkjenne deg din underskrift, mens vitnene er til stede. Underskriften til vitnene skal også påføres i ditt nærvær.   

Andre ting en framtidsfullmakt skal inneholde 

Foruten overnevnte elementer, skal fremtidsfullmakten din også inneholde følgende opplysninger: 

 • Dato for opprettelse: Dette kan være avgjørende dersom det oppstår tvil om at du var i stand til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet. 
 • Vitnenes fødselsdato og kontaktinformasjon, samt relasjon: Disse opplysningene kan ha betydning ved habilitetsspørsmål.   
 • Fri vilje: Det bør fremgå at vitnene, ved å signere fremtidsfullmakten, bekrefter at du har opprettet den av egen fri vilje. Det bør også presiseres at du som fullmaktsgiver forstod innholdet og betydningen av fullmakten. 
 • Ansvarsfordeling ved flere fullmektiger: Skulle det være flere fullmektiger, bør ansvarsområdet til hver fullmektig fremgå klart av fullmakten. 

  Nyttig å vite når du oppretter en framtidsfullmakt 

  Når en framtidsfullmakt opprettes, er det greit å vite at vitnene ikke trenger å være kjent med det konkrete innholdet. De må imidlertid vite at det er tale om en framtidsfullmakt.   

  Det påhviler dessuten et ansvar på vitnene. De har et ansvar for å bevitne at fullmaktsgiver oppretter framtidsfullmakten av egen fri vilje. Samtidig bør de forsikre seg om at du er i stand til å forstå betydningen av opprettelsen.   

  Ellers er det viktig at vitnene er innforstått med ansvaret som følger signeringen. Vitneunderskriften er en viktig sikkerhetsmekanisme for å sikre at fullmakten er opprettet i tråd med fullmaktsgivers ønsker.  

  Motta hjelp med utforming av din framtidsfullmakt 

  Dersom du er bekymret for at framtidsfullmakten din skal inneholde feil eller mangler, er det smart å få hjelp. Din Framtidsfullmakt hjelper deg gjennom prosessen, og kan utarbeide fullmakten i henhold til dine ønsker.  

  På den måten kan du være sikker på at fullmakten oppfyller alle krav, og regnes som gyldig ved behov.   

  Kontakt oss i dag for hjelp!