Forskudd på arv ved demens

Mange er usikre på hvilke regler som gjelder ved forskudd på arv ved demens. Når noen rammes av demens vil de som regel få oppnevnt en verge av Fylkesmannen dersom de ikke har en fremtidsfullmakt.

Personen som er rammet av demens har altså ikke myndighet til å selv kunne gi forskudd på arv. La oss se nærmere på regler rundt forskudd på arv ved demens!

Slik får du en erklæring om forskudd på arv

Det er ikke uvanlig at barn av foreldre som er rammet av demens har spørsmål rundt mulighetene for forskudd på arv. Dersom en forelder er dement og bosatt på et aldershjem, ønsker kanskje barna å selge boligen og få forskudd på arv.

Dersom det ikke foreligger en skriftlig erklæring fra foreldrene som er utarbeidet før demensdiagnosen ble stilt, må man søke Fylkesmannen om forskudd på arv. Når man søker hos Fylkesmannen vil det bli foretatt en avveining av interesser.

Det som er verdt å merke seg, er at det skal relativt mye til for at man får innvilget forskudd på arv ved demens. Dette gjelder selv om alle arvingene skulle være enige, og den demente forelderen gir sitt samtykke.

Formuen vil i utgangspunktet tilhøre forelderen som er dement helt til vedkommende en dag går bort. Det finnes en løsning som kan gjøre situasjoner som dette enklere for alle parter, nemlig en fremtidsfullmakt.

Fremtidsfullmakt og arv

En fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål som oppnevnes av Fylkesmannen. Som regel vil en fremtidsfullmakt skrives ektefeller imellom, slik at den ene kan forvalte økonomien på begges vegne dersom én av partene skulle få demens.

Dersom man er enslig er det som regel mer naturlig å gi fremtidsfullmakten til etterkommerne, altså barna. Dette kan også være aktuelt om begge parter i et ekteskap er eldre.

Hvorfor kan en fremtidsfullmakt være nyttig med tanke på forskudd på arv ved demens? Jo, fordi fullmakten spesifiserer hvilken råderett vergen har over fullmaktsgiver ved fremtidig demens eller lignende. 

I fremtidsfullmakten kan det for eksempel spesifiseres at barna skal ha rett på forskudd på arv ved demens hos forelderen. På den måten kan barna få glede av formuen til en forelder som ikke lenger har mulighet til å forvalte denne selv.

Trenger du advokat til forskudd på arv?

Nei, i utgangspunktet trenger man ikke å engasjere en advokat for å ordne arveoppgjøret. Mange velger likevel å hyre inn juridisk hjelp for å være sikker på at arveoppgjør og forskudd på arv går for seg på riktig måte.

Fordeling av arv kan i mange tilfeller bidra til konflikt mellom arvtakerne, noe som kan ødelegge familiebånd i lang tid fremover. Dersom foreldre lager en tydelig fremtidsfullmakt, vil som regel forskudd på arv ved demens foregå problemfritt. 

I fullmakten fås en detaljert beskrivelse av hvordan arven skal fordeles, noe som kan bidra til å begrense konflikt og uenighet.

Motta hjelp til å skrive fremtidsfullmakt

Alle ektepar og foreldre kan med fordel skrive en fremtidsfullmakt. Dersom man skulle rammes av demens eller lignende sykdommer, kan fullmakten gjøre livet til de pårørende enklere. Forskudd på arv ved demens er et eksempel på et av fremtidsfullmaktens potensielle virkeområder. 

Det å skrive en fremtidsfullmakt kan kanskje virke litt komplisert, siden du sannsynligvis ikke har gjort noe tilsvarende tidligere. Vi hjelper deg gjerne med å skrive fremtidsfullmakt dersom du er usikker på fremgangsmåten.

Din Framtidsfullmakt har mye erfaring og kunnskap vedrørende forskudd på arv ved demens. Kontakt oss i dag for mer informasjon!