Forskudd på arv og skatt

Hvilke regler gjelder vedrørende forskudd på arv og skatt? Mange er usikre på hvorvidt pengegaver eller arv vil utløse skatteplikt hos mottaker.

Det er viktig å sette seg inn i skatter og avgifter, slik at man unngår overraskelser underveis. La oss se nærmere på hvilke lover som gjelder vedrørende forskudd på arv og skatt!

Kryptert område med en lås i fronten

Skattefritt å motta gaver og arv

Hvilke regler gjelder når det er snakk om forskudd på arv og skatt? Ifølge skattelovens femte kapittel utløser hverken arv eller gaver skatteplikt. Merk deg også at gaver og arv ikke regnes som realisasjon i den norske skatteloven. Det betyr at arvlater heller ikke må skatte på eventuell gevinst.

Tidligere var det arveavgift, men denne ble vedtatt fjernet av Stortinget i 2014. Du trenger derfor heller ikke å sende inn noen gave- eller arvemelding til Skatteetaten på verdiene du mottar. 

Merk deg at du likevel skal melde fra til Skatteetaten dersom du mottar en gave som ble gitt i 2013 eller tidligere. Når det gjelder forskudd på arv og skatt, er skattereglene de samme som ved utdeling av arv fra ordinært arveoppgjør.

To hender som holder rundt et hjerte med en penn på hver side

Skal forskudd på arv legges inn i skattemeldingen?

Dersom du mottar forskudd på arv som overstiger 100 000 kroner, skal denne opplysningen legges inn i skattemeldingen. Dette betyr ikke at pengene er skattepliktige på noe vis. Grunnen til at du skal legge inn opplysningen, er at det vil forklare en eventuell vekst i formuen din.

Hvis mottaker ikke opplyser om at han eller hun har mottatt forskudd på arv, kan Skatteetaten be om dokumentasjon ved et senere tidspunkt. Det kan derfor være like greit å sende inn informasjonen med en gang, selv om forskudd på arv ikke krever skatt.

Ei dame som står og tenker, med et spørsmålstegn på hver side

Hvordan påvirker forskudd på arv formuesskatt?

Formuesskatt er en skatt som baseres på nettoformuen til en skattebetaler. Formue inkluderer alt fra aksjer og bankinnskudd til eiendommer, etter at gjeld er trukket fra. Dersom mottaker i utgangspunktet var gjeldfri, kan derfor forskudd på arv utløse plikt til å betale formuesskatt.

Man må ha en viss nettoformue for at plikten for formuesskatt skal utløses. Dersom man har en formue som overstiger 1,5 millioner kroner, vil man måtte betale 0,85 % i formuesskatt. Dette gjelder også om verdiene stammer fra arv eller forskuddsarv.

Sjekkliste som vises frem av en gutt og en jente

Planlegger du å gi forskudd på arv? Skatt kan spares!

Når det gjelder formuesskatt, kan giver av forskuddsarv spare penger ved å betale ut pengene til riktig tid. Økonomieksperter anbefaler arvelater å gi forskudd på arv like etter årsskiftet. Da vil du nemlig kunne spare 0,85 % i formuesskatt, sammenlignet med overføringer året før.

Planlegger du å gi forskudd på arv og skatt på formue skal unngås, er januar et fint tidspunkt. Gi for eksempel forskudd på arv i julegave, men overfør pengene på nyåret!

To personer som samarbeider om å holde opp en lyspære

Tenk fremover | Lag fremtidsfullmakt

Nå vet du litt mer om hvilke regler som gjelder for forskudd på arv og skatt. Noe annet du bør være klar over, er at arveforskudd kun kan gis når du er ved dine fulle fem. Planlegger du å gi barna dine forskudd på skatt om noen år? Da er det greit å sikre denne muligheten.

Skulle du for eksempel rammes av demens eller havne i koma, vil du ikke lenger kunne håndtere egen økonomi. Reglene er da slik at Fylkesmannen oppnevner en verge for deg. Det finnes da kun snevre muligheter for at arvingene kan få forskudd på arv.

Alle som ønsker å kunne gi arvtakerne forskudd på arv, bør derfor lage en fremtidsfullmakt. Med denne vil du selv kunne avgjøre hvem som blir din økonomiske verge. Dette kan være en ektefelle eller lignende. 

Du kan da presisere at vedkommende skal kunne betale ut formuen din som forskuddsarv. Dermed vil barnet kunne få forskudd på arv, selv om du skulle bli dement eller lignende. Det er en grei trygghet å ha!

Far og sønn som holder rundt hverandre og jubler

Trenger du hjelp med fremtidsfullmakt?

Hvilke regler gjelder vedrørende forskudd på arv og skatt? Etter lovendringen i 2014 har forskudd på skatt og gaver vært unntatt skatteplikt. Du kan derfor dele ut forskuddsarv uten at mottakerne må beskatte verdiene. 

Unntaket er formuesskatt. Hvis mottakeren ender opp med stor formue etter å ha mottatt pengene, kan vedkommende måtte skatte på verdiene. Forskudd på arv er uansett en fin mulighet å ha, spesielt om du skal hjelpe barna ut på boligmarkedet.

Hvis du tror at du vil gi arvingene dine forskudd på arv i fremtiden, er det greit å ha en fremtidsfullmakt. Da kan du sikre at muligheten for arveforskudd ivaretas, selv om du skulle miste råderetten over egen økonomi. Er du usikker på hvordan du går frem? Da finnes det hjelp å få.

Kontakt Din Framtidsfullmakt i dag, og la oss skrive en skreddersydd fremtidsfullmakt for deg!