Forskudd på arv grense

Har forskudd på arv en grense når det kommer til verdi? Dette er det mange som lurer på. Kanskje du vurderer å gi forskuddsarv til et barn som skal komme seg ut på boligmarkedet for første gang? Da gjelder det å finne ut hvor mye du kan gi i arv.

Generelt sett kan man gi så mye eller lite man ønsker i forskuddsarv. Det er likevel visse begrensinger som kan gjelde. Finn ut hvor mye du kan gi i forskuddsarv, og hvorvidt forskudd på arv har en grense!

Har forskudd på arv en grense mtp. verdi? 

Det finnes i utgangspunktet ikke noen fastsatt grense for hvor mye du kan gi i arveforskudd. Du kan med andre ord dele ut så lite eller mye du selv måtte ønske. Dette gjelder enten det er snakk om løsøre eller fast eiendom.

Først og fremst bør du tenke over hvorvidt det er flere livsarvinger. Husk at alle arvingene har krav på en del av arven. Dette kan føre til at forskudd på arv har en grense med tanke på beløp. 

Under fordelingen av arven kan det komme frem at én arving har mottatt mer i forskudd enn hva vedkommende har krav på. Da må det overskytende beløpet betales tilbake til øvrige arvinger.

Disse faktorene avgjør verdigrense ved forskudd på arv

Har forskudd på arv en grense med tanke på verdi? Svaret på dette er altså både ja og nei. Nøyaktig hvor mye du kan gi ut i arveforskudd er avhengig av ulike faktorer.

Du bør blant annet tenke over hvorvidt det er snakk om en livsarving eller testamentarving. En livsarving har nemlig rett på en spesifikk bit av arven, uansett. Her er faktorene som avgjør verdigrense ved forskudd på arv:

  • Antall livsarvinger
  • Type arvinger

Hvor mye arver livsarvinger?

I Norge har vi noe som heter pliktdelsarv. Dette innebærer at 2/3 av arvlaters formue tildeles livsarvingene. Den øvrige delen av arven 1/3, kan om ønskelig testamenteres bort som ønskelig. 

Ifølge den nye arveloven fra 2021, kan pliktdelsarven begrenses til 1,5 millioner kroner (15 G) per arving. Hvis du har pliktdelsarvinger i form av barn eller barnebarn, vil deres rett på arv altså begrense dine muligheter for å dele ut forskudd på arv.

Skal ett av barna motta forskudd på arv, må du sørge for at beløpet ikke spiser av de øvrige arvingenes krav. Har du en formue på seks millioner kroner, kan du for eksempel ikke gi fire millioner i forskudd på arv til ett av de tre barna dine. 

Har forskudd på arv en grense, avhenger med andre ord dette av øvrige arvingers pliktdelsarv. Har du kun ett barn, er det enklere å gi ut forskuddsarv, siden det ikke er andre pliktdelsarvinger i bildet.

Arvlater må være ved sine «fulle fem»

Noe annet som er viktig å tenke på når det er snakk om forskudd på arv, er at arvlater må være ved sine fulle fem. Det betyr at arvlater skal være oppegående, og vite hva han eller hun gjør. Dersom du skulle rammes av demens eller lignende, mister du råderetten over egen økonomi.

Fylkesmannen vil gi deg en verge som håndterer dine økonomiske interesser. Dette omfatter forskuddsarv. Generelt sett skal det mye til for at en verge fra Fylkesmannen innvilger arvingene forskuddsarv.

Mange arvlatere velger derfor å skrive en fremtidsfullmakt. Med en slik fullmakt kan du selv bestemme hvem som skal ta vare på dine økonomiske interesser, om du ikke er i stand til det selv. Dette kan for eksempel være en ektefelle. 

Hvis du ønsker at barna dine skal kunne nyte godt av forskudd på arv om du blir dement, er en fremtidsfullmakt veien å gå. Da kan du sikre at barna dine kan motta forskudd på arv med grense satt av deg på forhånd, om du blir dement.

Motta hjelp med fremtidsfullmakt

Har forskudd på arv en grense når det kommer til verdi? I utgangspunktet kan du gi så mye eller lite du ønsker i arv. Det du må huske på, er at øvrige pliktdelsarvinger også har rett på sin andel av arven. Dette kan føre til begrensninger når én av arvtakerne skal få forskudd på arv.

Pliktdelsarvingene dine har rett på 2/3 av formuen din, men husk at du kun kan gi forskudd på arv når du er oppegående. Skulle du for eksempel rammes av demens, kan du ikke gi ditt samtykke til tidlig utdeling av arv. Da er en fremtidsfullmakt god å ha.

Ved å skrive en fremtidsfullmakt kan du sikre at noen du stoler på ivaretar dine økonomiske interesser når du ikke greier det selv. På den måten kan arvingene dine få rett på forskuddsarv mens du enda lever, men ikke har råderett over egen formue.

Din Framtidsfullmakt hjelper deg med å skrive en gyldig fremtidsfullmakt. Kontakt oss i dag, og sikre arvingenes økonomiske fremtid!