Forskudd på arv fribeløp

De fleste har nok hørt om at det er mulig å gi forskudd på arv, men å vite hvor mye man egentlig har lov å gi er noe helt annet. Dette er noe som imidlertid byr på hodebry for veldig mange. Men finnes det egentlig et fribeløp i forbindelse med forskudd på arv?

Den viktigste forutsetningen for forskudd på arv, er at arvelater fremdeles er i live. På dette tidspunktet har arvelater dessuten full råderett over formuen sin, noe som betyr at vedkommende kan gjøre akkurat det de vil med pengene sine. 

Denne artikkelen er for deg som genuint lurer på eller bare er nysgjerrig på hvordan forskudd på arv fungerer. Her vil vi belyse flere av de mest stilte spørsmålene i forbindelse med denne problemstillingen. 

Dette sier arveloven

Arveloven er et regelverk som man kan ta utgangspunkt i når man står ovenfor et arveoppgjør. Hensikten med denne loven er å ivareta arvelaters arvingers interesser, for det er ikke sikkert at alle har anledning eller tør å gjøre det selv. 

Hvert enkelt arveoppgjør vil generelt sett se annerledes ut, fordi de har forskjellige utgangspunkt. Mens et arveoppgjør tar utgangspunkt i en avdød person med høy formue, så tar kanskje et annet arveoppgjør utgangspunkt i en formue som er betraktelig mindre. 

Uansett hvor stor eller liten formuen det aktuelle arveoppgjøret tar utgangspunkt i, så har arvelaters arvinger rett på en like stor andel i hvert eneste tilfelle. 

Om arvelater har legalarvinger (f.eks barn), så har disse arvingene rett på 2/3 av arvelaters formue, mens en eventuell ektefelle som fremdeles er i live ved dødsfallstidspunktet har krav på 1/4 av formuen. Dersom arvelater ikke har noe av dette, vil formuen automatisk gå til staten.

Arvelater har full råderett i sin levetid

Men arveloven er først noe som trår i kraft når dødsfallet er et faktum. Arvelater har med andre ord full råderett over formuen sin så lenge vedkommende er i live og kan gjøre akkurat det de ønsker å gjøre med dem. 

Enten det dreier seg om å gi bort formuen sin i form av gaver eller som forskudd på arv, eller bruke opp pengene på å skjemme seg selv bort før dommedagen, så har arvelater loven på sin side til å gjøre dette.

Selv om arvelaters arvinger har en juridisk rett til å arve arvelaters formue, så forutsetter dette at det faktisk er en formue som kan arves. Du bør altså ikke bare anta at du kommer til å arve masse penger når en blodsarving av deg dør, for da kan du faktisk ende opp med å bli skuffet.

Ingen «fribeløp» på forskudd på arv

Ettersom arvelater har full råderett på formuen sin når de lever, så kan man si at det ikke forekommer noen form for fribeløp på forskudd på arv. 

Årsaken til det er at ifølge arveloven så er dette noe som finner sted mens arvelater fremdeles er i live. Dermed står vedkommende fritt til å gi bort akkurat det de vil, enten det kalles forskudd på arv eller noe helt annet.

Arvelater kan gi både gaver og forskudd på arv

Full råderett innebærer ikke bare å kunne gi forskudd på arv til arvinger som kanskje befinner seg i kinkige situasjoner. Arvelater kan også gi bort gaver – enten i form av penger eller faktiske gjenstander – til dem de måtte mene at fortjener det.

Gaver og forskudd på arv reguleres imidlertid på to forskjellige måter i arveloven. Mens forskudd på arv er noe arvelater og de andre involverte partene alltid bør opplyse om, så trenger man ikke ta hensyn til gaver i et arveoppgjør den dagen det er aktuelt.

Forskudd på arv må være i tråd med regelverket

Men selv om det ikke forekommer noen generelle begrensninger på forskudd på arv, så er det likevel viktig å passe på at det gjøres i tråd med arveloven.

Dersom arvelater skal foreta noen økonomiske bestemmelser, er det viktig at vedkommende er «ved sans og samling» når det gjøres. Hvis det ikke er tilfellet, så kan det få svært uheldige konsekvenser for den andre involverte, da dette er en straffbar handling.

Forskudd på arv må også være innafor regelverket som gjelder for både arvelaters legalarvinger og eventuelle gjenlevende ektefelle.

I tillegg er det viktig å sjekke opp hvor vidt du som arvelater faktisk har lov til å gi forskudd på arv eller ikke. Eksempelvis om du sitter i et uskiftet bo (etter at ektefellen din døde), så kan du ikke foreta deg noe rundt det, om det ikke har blitt akseptert av de andre arvingene til det aktuelle boet.