Forskudd på arv fra eiendom  

Ønsker du å gi forskudd på arv i form av eiendom til barn eller andre arvinger? Da er det noen ting som er viktige å huske på. En gjennomføring av slike disposisjoner kan nemlig føre til flere konsekvenser.   

Vi vil her gjøre deg oppmerksom på noen av disse! 

Når er det aktuelt å gi forskudd på arv? 

Det kan være mange grunner til at man ønsker å gi ut forskudd på arv. Ønsker du kanskje å dele ut arven for å komme en eventuell arveavgift i forkjøpet? Eller vil du bare dele ut arven da barna har behov for den akkurat nå?  

Noen har kanskje flyttet fra ut fra boligen sin og inn på et pleiehjem. Står boligen ubrukt, vil mange arvelatere føle at det er naturlig å fordele arven mens de enda lever.  

Arvelovens krav rundt forskudd på arv fra eiendom 

Lovens utgangspunkt er at man står fritt til å gi bort gaver eller selge/overføre eiendom mens man lever. Forskudd på arv må imidlertid ikke forveksles med gave. En gave er en gave, mens forskudd på arv må ses i sammenheng med det arveoppgjøret som skjer når du er borte.  

Dersom du gir noe i forskudd på arv – som derfor skal trekkes av arveoppgjøret senere – bør dette presiseres eksplisitt. Arveloven oppstiller krav på dette punktet. Gir du forskudd på arv som det skal avkortes for senere, må dette settes som en betingelse for mottaker.   

Du bør sørge for at forskuddet dokumenteres skriftlig. På den måten kan du forhindre at det oppstår uenighet og konflikt ved det endelige arveoppgjøret. Eventuelle andre arvtakerne bør gjøres kjent med forskuddet.  

Forskudd på arv i form av eiendom kan føre til dokumentavgift  

Én av konsekvensene du bør vite om ved forskudd på arv gjennom eiendom, er dokumentavgift. Dette er en avgift som skal betales ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom. Hovedregelen er at alle må betale dokumentavgift ved tinglysing.   

Avgiften er på 2,5 % av eiendommens verdi på tinglysingstidspunktet. Man har avtalefrihet på dette punktet, og står i utgangpunktet fritt til å avtale hvem som betaler avgiften.   

Skattemessige konsekvenser  

Ved overføring av eiendom vil det også følge med en formuesøkning. Dette vil utøse skattemessige konsekvenser. Eksempelvis vil skattegrunnlaget til en hytte settes til 30 % av markedsverdien. Er det derimot snakk om en sekundærbolig, vil skattegrunnlaget utgjøre 90 % av markedsverdien.   

For å kunne selge en hytte skattefritt, må den være eid og brukt i minst fem av de siste åtte årene før salg. Dersom dette gjør seg gjeldende, vil arvemottaker få oppjustert inngangsverdien til markedsverdien på overføringstidspunktet. Kan man ikke selge hytten skattefritt, vil barna arve foreldrenes inngangsverdi.  

Reell overføring 

Det er også viktig å tenke på om det foreligger en reell overføring. Hvis du vil overføre hytta til barna, bør du være oppmerksom på å ikke sette for mange begrensninger på råderetten til arvtakere over hytta.   

Dersom du overfører hytta til barna, kan det settes kriterier. Dette kan for eksempel være at de ikke kan selge eller pantsette hytten, eller at dere fremdeles skal bruke den mest og betale regninger.  

Foreligger kriterier som dette, kan du risikere at myndighetene ikke ser på overføringen som reell. Da kan hytta fremdeles bli ansett som i foreldrenes eie når de dør. 

Forsikre deg om alle eventualiteter  

Det er mange faktorer å ta med i regnestykket, dersom du vurderer å gi eiendom som forskudd på arv. Sørg for å gjøre deg kjent med konsekvensene av disposisjonen din på forhånd. På den måten kan du forsikre deg om at du eller dine arvtakere ikke går på en blemme.   

Husk også på at du potensielt kan sikre din fremtid ved å ha en fremtidsfullmakt. Denne lar deg bestemme hvem som skal ivareta interessene dine dersom du ikke skulle klare dette selv i fremtiden.   

Din Framtidsfullmakt hjelper deg med å utarbeide en fullmakt, slik at du får én bekymring mindre. Kontakt oss i dag om du lurer på noe!