Forskjellen på demens og Alzheimer

Demens og Alzheimer blandes ofte sammen. Alzheimer er en sykdom som fører til demens, og demens er en samlebetegnelse på sykdommer som fører til skader og tap av hjerneceller. Det går verken an å kurere eller reversere Alzheimers eller demens.

Grunnen til at Alzheimers og demens ofte blandes sammen, er fordi Alzheimers er den mest utbredte årsaken til demens i Norge. Selv om det er flere sykdommer som kan føre til svekkede intellektuelle funksjoner, utgjør Alzheimers 60 % av tilfellene.

Dersom du eller en av dine nærmeste får påvist demens, er det viktig å gjøre seg kjent med den aktuelle sykdoms typen. De forskjellige sykdommene har ulike symptomer og sykdomsforløp, og det finnes forskjellige medisiner som kan bremse symptomene.

Mistenker du at en av dine nærmeste holder på å utvikle sykdommen? Da er det viktig å be om hjelp og ta kontakt med lege snarest mulig.

Jo raskere sykdommen blir identifisert og diagnostisert, jo lettere er det å takle forløpet og få bistand i årene som kommer.

Hva er Alzheimer?

Alzheimers er en sykdom som fører til skader på hjernecellene og tap av hjerneceller. Sykdommen gjør det vanskelig for hjernens celler å sende signaler.

Dette er en av de vanligste årsakene, og grunnene til at demens oppstår. 

Alzheimers utvikler seg over flere år, og de første symptomene kan være vage. Tidlig i sykdomsforløpet kan den syke oppleve at hukommelsen endrer seg og at det blir vanskeligere å huske nye hendelser.

I noen tilfeller endrer også språket seg. 

Symptomer vil variere fra person til personer, men det vanlig at de med Alzheimers opplever vansker med å orientere seg, finne frem på nye plasser og gjøre rede for tid og sted.

Når de kognitive og fysiske evnene svekkes, blir hverdagslige oppgaver vanskeligere.

Alzheimers er en sykdom som kan ramme hvem som helst, men vanligvis er det eldre mennesker som får påvist diagnosen.

Dette er en av de vanligste årsakene til demens og rammer hele 60 % av Norges demenssyke.

Hva er demens?

Ordet demens er en fellesbetegnelse som blir brukt på alle sykdommer som fører til svekkede intellektuelle funksjoner, grunnet tap og svinn av hjerneceller. Dette er en kronisk sykdom som endrer personens atferd og forverrer seg gradvis over tid.

Vanlige symptomer på demens er svekket oppmerksomhet, hukommelse, læringsevne, språk, tenknings-evner og en nedsatt evne til å orientere seg. Etter hvert vil sykdommen også påvirke personens funksjonsevner.

Det finnes en mengde former for sykdommer som fører til demens. Alzheimers, vaskulær demens, frontallapps-demens og demens med Lewy-legemer kan alle føre til demens. Førstnevnte er den mest vanlige årsaken og mest utbredte demenssykdommen i Norge. 

Demens rammer i hovedsak eldre personer, og over 97 % av demenssyke er over 65 år. Kvinner rammes oftere enn menn, og vi regner med at det alltid er mellom 80 000 og 100 000 personer med sykdommen i Norge til enhver tid.

Sikre fremtiden med en fremtidsfullmakt

Selv om symptomer på demens kan være vage i starten, er det viktig å planlegge livet fremover. Demens vil alltid forverre seg, men det er mulig å gjøre grep for å ivareta egen økonomi og interesser tidlig i sykdomsforløpet. 

Demenssyke vil på et tidspunkt trenger hjelp til å ta økonomiske beslutninger, styre den hverdagslige økonomien og ivareta egne interesser. For å sikre at den syke har et ord med i fremtidige beslutninger, kan det skrives en fremtidsfullmakt.

En fremtidsfullmakt er en privat og frivillig ordning. Her kan den syke bestemme hvordan personlige og økonomiske saker skal ordnes i fremtiden, når de ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Dette er en skriftlig fullmakt hvor det blir utnevnt en fullmektig. 

Fullmektig kan gjøre beslutninger på vegne av den demenssyke og kan også representere personen. Det er viktig at en fremtidsfullmakt blir utarbeidet tidlig, mens den syke fortsatt er i stand til å ta en slik beslutning. Fullmakten sikrer kontroll i fremtiden.