Er demens arvelig? 

Demens er en fellesbetegnelse på diverse sykdommer i hjernen som i hovedsak påvirker hukommelsen, dårligere tenkningsevne og endringer i atferd. Det kan være skummelt å se endringene som påløper i et familiemedlem med demens, men er det arvelig? 

Det finnes flere risikofaktorer som er med på å øke sannsynligheten for å få demens. Det er ingen av dem som er en garanti, og man kan også erfare mange risikofaktorer og likevel aldri få demens. 

Risikofaktorer 

De aller fleste typer demens er ikke arvelige, og oppstår grunnet andre forskjellige risikofaktorer. Den aller største risikofaktoren er imidlertid alder, da vi hyppigst ser symptomer på demens i eldre mennesker. 

Ifølge The Lancet, et anerkjent medisinsk tidsskrift, så avhenger risikofaktorene også på alder. For eksempel, dersom du tar høyere utdanning tidligere i livet, kan dette redusere risikoen for demens med opp til 7 %. Her er en oversikt over noen risikofaktorer for å få demens: 

 • Lav utdannelse 
 • Hørselsnedsettelse 
 • Alvorlig hjerneskade 
 • Høyt blodtrykk 
 • Høyt alkoholbruk (over 21 enheter per uke) 
 • Fedme 
 • Røyking 
 • Depresjon 
 • Sosial isolering 
 • Fysisk inaktivitet 
 • Luftforurensning 
 • Diabetes

Du trenger altså ikke å bekymre deg for å utvikle demens selv kun fordi et familiemedlem har det. Det er likevel viktig å huske på at selv om du har høy utdannelse, aldri har røyket eller drukket og er en generelt glad og sosial person, så kan du likevel få demens på et punkt i livet. Det er risikoen som reduseres, det er ingen garanti. 

Andre sykdommer 

Foruten de overnevnte risikofaktorene, så kan andre sykdommer også ha en påvirkning på sannsynligheten for å få demens. Husk på at disse heller ikke er en garanti, men at det kan finnes en sammenheng. 

Hjerneslag og Alzheimers, for eksempel, har en ganske klar sammenheng. Downs syndrom og Parkinsons har man også funnet kan ha sammenhenger med demens. Det er uansett å anbefale å snakke med helsepersonell dersom du er bekymret av ulike årsaker for å utvikle demens, fremfor å stresse seg opp på egenhånd. 

Framtidsfullmakt 

Dersom du merker tidlige symptomer hos deg selv, eller hos et familiemedlem, kan det være lurt å tenke på å skrive en framtidsfullmakt. Dette er en fullmakt gitt av en person med demens (eller annen alvorlig sinnslidelse) til en de stoler på, for at de kan ivareta interessene til personen med demens når de ikke lenger er i stand til det selv. 

Vi i Din Framtidsfullmakt kan hjelpe deg med å skrive fullmakten og sørge for den møter alle formkrav og at den er formulert så klart og tydelig som mulig, slik at du kan føle deg trygg på at den vil ivareta deg og dine interesser. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat og mer informasjon!