Enkel framtidsfullmakt

En enkel framtidsfullmakt kan ha stor betydning for din fremtid. Fullmakten lar deg bestemme hvem som skal ivareta dine interesser dersom du i fremtiden ikke skulle klare dette selv.

Man vet aldri hva fremtiden bringer. Med en framtidsfullmakt kan man sørge for at man selv bestemmer hvem som eventuelt skal ivareta interessene ens om dette skulle bli nødvendig. Rammes du for eksempel av demens eller andre lidelser, kan framtidsfullmakten anvendes.

Det kan være ubehagelig å tenke tanken på at en framtidsfullmakt skal kunne komme til nytte. Det kan samtidig være en betryggelse å vite at man ivaretas etter eget ønske om behovet skulle være der.

Slik fungerer framtidsfullmakt i Norge

Innen norsk privatrett beskrives en fremtidsfullmakt som et alternativ til ordinært vergemål. Istedenfor at Fylkesmannen skal utnevne en verge til deg, kan du velge hvem som skal ivareta dine interesser på forhånd.

Noen ektefeller velger å skrive en gjensidig fullmakt, altså en fullmakt som gjelder begge veier. Ekteparet vil da utnevne hverandre til eventuelle verger. Alternativt kan hver av partene skrive en enkel framtidsfullmakt (vi anbefaler sistnevnte, da det er mer oversiktlig).

Dersom du i fremtiden skulle oppleve å bli rammet av demens, slag eller lignende, vil en enkel framtidsfullmakt kunne være av stor betydning. Etter legeerklæring som stadfester tilstanden din, vil fremtidsfullmakten kunne komme til bruk.

Personen du har utnevnt til din fullmektig vil kunne ivareta interessene dine, basert på hva du har spesifisert i fullmakten. Når fullmakten skrives kan du for eksempel velge at en enkel framtidsfullmakt skal omhandle økonomiske eller personlige interesser – eller begge deler.

Minstekrav til en framtidsfullmakt

Dersom du ønsker å lage en enkel framtidsfullmakt, er det noen absolutte krav til hva som må være med. Det skal blant annet fremkomme av fullmakten at den først skal gjelde etter at du er så mentalt eller fysisk svekket at du ikke kan ivareta egne interesser.

Merk også at en fremtidsfullmakt skal inneholde signatur fra to vitner. Disse må ha fylt 18 år og forstå betydningen av å signere. Vitnene dine kan ikke være foreldre, ektefelle, samboer, barn, barnebarn eller deg selv. Også du som fullmaktsgiver skal undertegne fullmakten.

En enkel framtidsfullmakt bør dessuten inneholde informasjon om hvilken dato den ble opprettet, samt fødselsdato og kontaktinformasjon til vitnene. I fullmakten bør det også komme frem at du opprettet den av egen fri vilje, samt at du har forståelse for innholdet.

Ellers skal en fremtidsfullmakt si noe om hvilke disposisjoner fullmektigene skal få. Kan de betale regninger på dine vegne? Kan de selge eiendom, eller kanskje sende inn søknader om stønader hos NAV? Både økonomiske og personlige forhold kan inkluderes.

Framtidsfullmakt pris

Selv en helt enkel framtidsfullmakt kan være dyr å få laget via advokat. De fleste advokater krever omkring 3 000 til 4 000 kroner for arbeidet.

Du kan også skrive fullmakten selv, men da bør du vite nøyaktig hva den bør inneholde. Samtidig er det viktig at fullmakten har en ryddig struktur og at den er forståelig. Mange ønsker å få hjelp til akkurat dette.

Din Framtidsfullmakt kan hjelpe deg med å lage en enkel framtidsfullmakt til 999 kroner. Dette inkluderer også trygg oppbevaring av fullmakten, dersom du ønsker det. Dersom du har behov for en fremtidsfullmakt, kan vi lage denne for deg. Vi sørger for at fullmakten får et ryddig oppsett, og at all nødvendig informasjon inkluderes.

Kontakt Din Framtidsfullmakt i dag, og sikre at fremtiden din er i trygge hender!