Disposisjonsfullmakt: En guide  

En disposisjonsfullmakt kan være til hjelp når kontoeier selv ikke kan eller ønsker å håndtere det økonomiske selv. Har du kanskje en eldre mor, far, bestemor eller andre som begynner å se dårlig, eller som synes at bruk av nettbank er litt innviklet?  

Her forklarer vi deg hvorfor en fullmakt som dette kan være nyttig, og hvordan du går frem for å bli disponent. 

Hva er en disposisjonsfullmakt?   

En disposisjonsfullmakt er en fullmakt som lar kontoeier gi en annen person retten til å disponere spesifikke kontoer. Med en fullmakt som dette kan kontoinnehaver gi noen vedkommende stoler på tilgang til sine kontoer, slik at de kan utføre handlinger for en 

Med en disposisjonsfullmakt kan for eksempel en mor gi sin sønn eller datter tilgang til å betale regninger for seg.   

Kontoeier og disponent  

Dersom du får tilgang til å disponere andres konti gjennom en disposisjonsfullmakt, kalles du «disponent». Som disponent kan du hjelpe til fra din egen nettbank (dette forutsetter ofte at du er kunde i samme bank).  

Du bruker din egen BankID for innlogging, og du kan da betale regninger for kontoeier eller utføre andre overføringer på samme måte som du ellers ville ha gjort. Dette gjør det veldig enkelt å holde oversikten og betale de regningene som skal betales.  

Husk at det er ulovlig å benytte en annens BankID. Derfor er en disposisjonsfullmakten viktig å ha på plass dersom du ønsker å hjelpe noen 

Når er en disposisjonsfullmakt aktuelt? 

Det kan være mange grunner til at man ønsker å disponere en felles konto. Fullmakten kan for eksempel være gunstig dersom to eller flere har en konto som er knyttet til et felles selskap, eller for samboere som har felles konto til betaling av regninger. 

Disposisjonsfullmakten kan imidlertid være særlig nyttig i situasjoner hvor den ene parten har behov for assistanse. Dersom kontoinnehaver er svaksynt eller synes alt som foregår i den digitale verdenen er vanskelig, er det godt å kunne få hjelp. 

Både alder og kronisk sykdom er derfor vanlige årsaker til at mange velger å lage en disposisjonsfullmakt. 

Hvordan gå frem?  

For å kunne disponere noen andres konto lovlig, må kontoinnehaver først gi deg disposisjonsrett.  

Dette er noe som kan ordnes ved at kontoeier kontakter banken eller fyller ut et skjema for disposisjonsfullmakt via nettbanken. 

Husk at du som disponent må registreres i samme bank, da du må disponere kontoen(e) via egen nettbank. Når disposisjonsfullmakten er fylt ut, vil den etter hvert bli behandlet og registrert hos banken. Dette kan ta opptil to uker.  

Utfordringer med bruk av nettbank er en av hovedgrunnene til at en disposisjonsfullmakt i det hele tatt trengs. Derfor kan fullmakten som regel også sendes per post. Alle bankene opererer med egne skjemaer, og disse ligger som regel enkelt tilgjengelig på nettsiden.   

Det er noen formelle krav som må oppfylles. Skjemaet må først fylles ut, før kontoeier signerer og oppgir dato. Det må også være to mennesker over 18 år som bevitner at fullmakten blir signert.   

Merk at vitnene ikke kan være i nær familie av disponenten. Dette for å sikre at fullmakten er legitimog for å forhindre at noen blir utnyttet. Det å avgi en disposisjonsfullmakt skal tross alt være kontoeier sitt eget valg. 

Innholdet i fullmakten  

Selv om det kan være noen individuelle forskjeller i bankenes skjemaer for disposisjonsfullmakt, er det visse elementer alle har til felles. Kontoeier må blant annet liste opp sin personlige informasjon og gi de nødvendige grunnleggende opplysningene om den ønskede disponenten.   

Kontoeier må for øvrig huske å legge ved gyldig legitimasjon fra begge vitner, samt deres signatur. Dersom det slurves på dette punktet, vil ikke disposisjonsfullmakten godkjennes.   

Alle punkter skal som hovedregel fylles ut. Det kan imidlertid være noen punkter som er markert som «valgfrie». Disse trenger ikke nødvendigvis å fylles ut.  

Hva kan du gjøre med en disposisjonsrett?   

Dersom du blir disponent, kan du få full oversikt over kontoen du er disponent over. Du kan administrere denne kontoen som om den var din egen.  

Disposisjonsretten gir deg blant annet myndighet til å gjøre uttak og betale regninger. Den gir også tilgang til tidligere kontohistorikk.   

Benytt deg av disposisjonsfullmakt før det er for sent  

Det kan være lurt å benytte seg av en disposisjonsfullmakt før det er helt nødvendig å ha det. Noen ting er fornuftige å gjøre i stand før det er for sent. Skulle kontoinnehaver rammes av demens eller av andre grunner ikke kan håndtere egen økonomi, vil Fylkesmannen utnevne en verge. 

Et alternativ til en disposisjonsfullmakt, er å utarbeide en fremtidsfullmakt. Med denne kan kontoinnehaver allerede nå avgjøre hvem som skal kunne disponere konti dersom han/hun en dag ikke kan gjøre dette selv.  

Skulle du da rammes av for eksempel demens, er papirene da allerede i orden. Dette kan være et godt alternativ om du selv vil bestemme hvem som skal hjelpe deg med det økonomiske i fremtiden. 

Det er selvfølgelig også mulig å kombinere en disposisjons- og fremtidsfullmakt, dersom man i dag ønsker hjelp selv om man i utgangspunktet har råderett over egen økonomi. 

Trenger du en fremtidsfullmakt? 

Med en disposisjonsfullmakt kan man enkelt gi noen andre råderett over egne konti. En fremtidsfullmakt er også nyttig å ha – spesielt dersom man ønsker å kunne velge hvem man gir kontrollen til dersom man en dag ikke kan håndtere det økonomiske selv 

Din Framtidsfullmakt hjelper deg med utarbeidelse av fremtidsfullmakten, og sørger for at alle viktige detaljer blir inkludert. På den måten kan du sørge for at økonomien din ivaretas etter egne ønsker i fremtiden.