Demens pårørende

Demens er en sykdom som kan komme plutselig. Det finnes flere forskjellige former for demens og sykdomsforløpet vil være svært forskjellig og individuelt. Som pårørende kan diagnosen være tøff og vanskelig i starten.

Hvis du mistenker at noen av dine nærmeste holder på å utvikle demens, er det viktig å ta kontakt med kommune og lege snarest. Jo fortere diagnosen blir stilt, desto lettere blir det å døyve symptomer og legge en plan for fremtiden.

Som pårørende har du rettigheter og tilgang på et støtteapparat, kurs og hjelpetilbud. Det kan være lurt å starte en dialog med kommunen så tidlig som mulig, slik at du får tid til å tilegne deg kunnskap om den aktuelle demenssykdommen og tilbudene i området. 

Selv om diagnosen kan være vanskelig for både pårørende og den syke, er det viktig å vite at dere ikke er alene. Samtalegrupper og pårørendekurs gjør det lettere å håndtere sykdommen og etablere et nettverk med mennesker i lignende posisjon.

Gode råd til pårørende til demente

Selv om det kan være vanskelig, er det viktig å be om hjelp i god tid. Diagnosen utvikler seg, og pasienten kommer til å bli dårligere med tid. Kommunen kan gi gode råd, samtaler og veiledning tidlig i sykdomsforløpet, både for pasienten selv og for pårørende.

Unngå å diskutere og argumentere med den syke. Hvis personen med demens virker forvirret og uttrykker at de vil til mamma eller dra hjem, hjelper det ikke å argumentere eller irettesette. Snakk heller om fine minner og få samtalen over på et annet spor.

En person med demens kan bli veldig påvirket av omgivelsene rundt seg. Derfor bør du unngå å utsette personen for stressituasjoner, slik som støyende butikker, kjøpesentre, store familiebesøk og for mange barn. Vær klar over hva som fører til stress.

Det blir lettere etter hvert. Du finner ut hvilke aktiviteter som fungerer og hvilke sosiale settinger som gir verdi. Prøv å tilrettelegge aktiviteter etter personen mestringsnivå og bruk gamle erfaringer for å planlegge veien fremover.

Demens pårørende rettigheter

Pårørende og den demenssyke har flere rettigheter og krav på støtteordninger, tjenester og hjelpemidler. Retten til tjenester vil basere seg på den demenssykes behov or bistand og hjelp. Her blir evnen til å mestre egen helse og liv vektlagt.

Hvis den demenssyke fortsatt bor hjemme, vil et møte kommunen komme godt med. Tilbudene kan variere, men hver kommune er pålagt å gi tilbud til pasienter som bor hjemme. Veiledning til pårørende er også en plikt.

Kommunen vil gi deg støtte og veiledning, slik at du vet hvilke tilbud som er tilgjengelig og hvordan du søker på disse. Avlastnings- og korttidsopphold er et tilbud for å gi pårørende nødvendig avlastning. Dette har alle pårørende rett på og tilbudet er gratis. 

Hvis du er pårørende og omsorgsperson, har den demenssyke rett på sykehjem dersom pårørende ikke lenger kan klare omsorgen alene. Her kan det hjelpe å snakke med «likepersoner», en annen pårørende som har vært i lignende situasjon.

Hva kan pårørende til demens gjøre med sykdommen?

Dessverre er demens en sykdom som ikke kan reverseres. Men det finnes medisiner som kan lindre symptomer og det finnes aktiviteter og støtteapparater som gjør det lettere for pårørende å håndtere sykdommen. 

Det aller viktigste du gjør, er å be om tilstrekkelig hjelp i tide og lære deg mest mulig om sykdommen. Jo raskere du kommer i kontakt med kommunen, desto mer vet du hva du kan forvente deg i årene som kommer. Pasienten kan fungere bedre, med hjelp fra starten. 

Sykdomsperioden kommer til å utvikle seg. Hvis du aktivt søker om kunnskap tidlig, vil du være tryggere når sykdommen forverrer seg. Et pårørendekurs kan være til god hjelp og du vil bli kjent med andre i lignende situasjoner. 

Det er viktig å vite at demensdiagnoser er forskjellige og du må ta høyde for at utviklingen av sykdommen til din nære, ikke nødvendigvis er lik som andre. Selv om venner og familie kan komme med tips og erfaringer, får du mest utbytte ut av kurs om den spesifikke demensdiagnosen.