Bytte verge?  

Bytte verge?  

Bytte verge?   Noen ganger kan det være ønskelig å bytte verge. Kanskje føler man at vergen ikke ivaretar ens interesser godt nok. Det kan også være snakk om andre forventninger som ikke innfris. I andre situasjoner ønsker vergen selv å la noen andre overta...
Verge for voksne 

Verge for voksne 

Verge for voksne  Vergemål for voksne er en viktig juridisk ordning som har som formål å beskytte og bistå voksne personer som av ulike grunner ikke kan ivareta sine egne interesser. Dette kan være på grunn av fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, sykdom, eller...
Verge for demente 

Verge for demente 

Verge for demente  Vergemål er en viktig ordning som gir støtte og beskyttelse til personer som på grunn av demens ikke lenger kan ivareta sine egne interesser. Som verge må man ta seg av dagligdagse ting som den demente ikke er i stand til lengre.    Denne artikkelen...
Si opp verge 

Si opp verge 

Si opp verge  Å ha en verge er et juridisk forhold som oppstår når en person, av ulike årsaker, ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser. Vergen har ansvar for å ta beslutninger på vegne av personen under vergemål, enten det gjelder økonomiske eller...
Oppsigelse av verge 

Oppsigelse av verge 

Oppsigelse av verge  Å si opp en verge er en viktig prosess som krever nøye gjennomtenkning og kunnskap om gjeldende juridiske retningslinjer. Mennesker kan finne seg i situasjoner der de føler at det er på tide å frigjøre seg fra vergens tjenester, enten det skyldes...
Oppnevning av verge 

Oppnevning av verge 

Oppnevning av verge  Å oppnevne en verge er en viktig og nødvendig prosess for enkeltpersoner som av ulike grunner ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser. Dette kan skyldes sykdom, skade, eller andre forhold som begrenser ens evne til å ta...