Hjelpemidler ved Parkinson 

Hjelpemidler ved Parkinson 

Hjelpemidler ved Parkinson  Det finnes en rekke hjelpemidler for personer med Parkinson. Disse kan blant annet gjøre det lettere å bevege seg om man har nedsatt balanse. Så, hvilke hjelpemidler finnes egentlig? Og får du kostnadene dekket av NAV?   I denne guiden...
Årsaker til Parkinsons 

Årsaker til Parkinsons 

Årsaker til Parkinsons  Parkinsons sykdom er en kompleks nevrologisk tilstand som påvirker bevegelseskontrollen og kan ha en betydelig innvirkning på en persons livskvalitet. Selv om årsakene til Parkinsons sykdom ikke er fullstendig forstått, har forskningen avdekket...