Økonomisk verge 

Økonomisk verge 

Økonomisk verge  En økonomisk verge er en person som har i oppgave å ivareta en annens økonomiske anliggende. De som trenger hjelp til å ivareta egne interesser kan få oppnevnt en verge av Statsforvalteren. Man kan også bestemme hvem som skal hjelpe en, gitt at man...
Økonomisk fullmakt 

Økonomisk fullmakt 

Økonomisk fullmakt  Det kan være ulike grunner til at du ikke er kapabel til å forvalte egen økonomi, eller trenger litt bistand. Typiske tilfeller er sykdom eller demens. Ved å skrive en økonomisk fullmakt, kan du sørge for at denne hjelpen blir gitt av noen du...
Økonomisk fullmakt mal 

Økonomisk fullmakt mal 

Økonomisk fullmakt mal  En økonomisk fullmakt er et juridisk dokument som gir en person (fullmektigen) myndighet til å ta beslutninger og handle på vegne av en annen person (fullmaktsgiver), i økonomiske forhold. Dette dokumentet er et nyttig verktøy for å...