Juridisk fullmakt  

Juridisk fullmakt  

Juridisk fullmakt   En juridisk fullmakt kan gi en utnevnt person myndigheten til å handle på en annens (fullmaktgivers) vegne. Fullmakten kan være begrenset til én spesiell situasjon, men kan også være av mer generell karakter. Dette åpner for mange muligheter!   Her...