Hvordan skrive fullmakt til apotek?

Hvordan skrive fullmakt til apotek? Trenger du hjelp fra andre til å hente ut medisiner på apoteket? Da trenger vedkommende en fullmakt fra deg. På Apotekforeningen sine nettsider finner du en mal som kan lastes ned, skrives ut og fylles inn.  Hvis du ikke har...

Fullmakt demens

Fullmakt demens Hvis du skulle bli alvorlig syk i fremtiden kan du trenge hjelp til å styre egen økonomi. Med en fullmakt kan du være trygg på at din stemme blir hørt og at dine ønsker blir møtt, selv når du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser.  Det...

Hva er en frasagnsfullmakt?

Hva er en frasagnsfullmakt? Vi har mange former for fullmakt i Norge. En frasagnsfullmakt er en fullmakt hvor fullmaktsgiver gir tredjepersonen informasjon om fullmakten. Men når er det behov for en frasagnsfullmakt og hvem har nytte av denne? Det skal vi se nærmere...

Fullmakt for eldre

Fullmakt for eldre De som lider av uhelbredelig sykdom og eldre vil ha behov for noen som kan ivareta deres interesser i fremtiden. Hvordan skal personlige forhold og økonomi håndteres? Dette kan bestemmes gjennom tre ulike ordninger: Framtidsfullmakt, vergemål og...

Hva er en oppdragsfullmakt?

Hva er en oppdragsfullmakt? En oppdragsfullmakt er en uselvstendig fullmakt. Denne bygger kun på en intern avtale mellom fullmaktsgiver og fullmektige. Men hva betyr egentlig dette og når kan en oppdragsfullmakt være nyttig? Det skal vi se nærmere på. Oppdragsfullmakt...

Ulike typer demens

Ulike typer demens Det finnes mange typer demens og det er flere sykdommer som kan føre til demens eller gi demenssymptomer. Alzheimer rammer rundt 60 % av demenstilfeller, og er derfor den mest vanlige formen.  Vaskulær demens, demens med Lewy-legemer,...