Symptomer på Parkinson 

Symptomer på Parkinson 

Symptomer på Parkinson  Parkinson er en nevrologisk sykdom som forårsaker skjelvinger, stivhet og problemer med balansen. Den kan ramme mennesker i yngre alder, men forekommer stort sett hos de over 60.  Vi vet fortsatt ikke veldig mye om Parkinson, eller hva som...
Fullmakt for Posten 

Fullmakt for Posten 

Fullmakt for Posten  En fullmakt er et skriftlig dokument som sier at en annen person kan gjøre noe for deg, eller ta viktige valg for deg, som vanligvis krever ditt oppmøte og din identifikasjon. Dette kan være svært nyttig dersom du er såpass syk at du ikke klarer...
Disposisjonsfullmakt: En guide

Disposisjonsfullmakt: En guide

Disposisjonsfullmakt: En guide   En disposisjonsfullmakt kan være til hjelp når kontoeier selv ikke kan eller ønsker å håndtere det økonomiske selv. Har du kanskje en eldre mor, far, bestemor eller andre som begynner å se dårlig, eller som synes at bruk av nettbank er...
Demenspårørende sine rettigheter  

Demenspårørende sine rettigheter  

Demenspårørende sine rettigheter   Har du en pårørende som lider av demens? Da er det noen rettigheter du må huske på at du har. Demens er en alvorlig sykdom som på et eller annet punkt fører til at personen som lider av det, blir hjelpetrengende.    Dette kan være en...
Er demens egentlig arvelig? 

Er demens egentlig arvelig? 

Er demens arvelig?  Demens er en fellesbetegnelse på diverse sykdommer i hjernen som i hovedsak påvirker hukommelsen, dårligere tenkningsevne og endringer i atferd. Det kan være skummelt å se endringene som påløper i et familiemedlem med demens, men er det arvelig? ...
Arveoppgjør   

Arveoppgjør   

Arveoppgjør    Et arveoppgjør eller dødsboskifte er den praktiske, juridiske og økonomiske avviklingen av alt arvelater etterlater seg av eiendeler og forpliktelser etter sin bortgang. Fordelingen av dette – samt oppgjøret av utgifter og forpliktelser – utgjør det...