Fordeling av arv

Fordeling av arv Fordeling av arv kan være en komplisert prosess. Det er ikke uten grunn at mange hyrer inn en advokat som kan bistå i oppgjøret.  Uengiheter rundt fordelingen av formuen til avdøde kan ofte føre til langvarige konflikter. Dette gjelder spesielt søsken...

Hjelp til å skrive testamente

Hjelp til å skrive testamente Trenger du hjelp til å skrive testamente? Det er ikke sikkert at det er så vanskelig som du kanskje tror! Så fremt testamentet oppfyller gyldighetskravene, så kan man skrive nesten hva som helst i testamentet sitt!  Uansett hvor gammel du...

Fordeling av arv mellom søsken

Fordeling av arv mellom søsken Etter et dødsfall venter det en følelsesladd prosess. Å miste noen man er glad i er vanskelig, og man har hver sin måte å takle det på. Noen mennesker lar tårene strømme fritt uansett når på dagen de trenger det, mens andre velger å...

Generell fullmakt

Generell fullmakt I noen situasjoner kan det være nødvendig å gi noen en fullmakt til å handle på dine vegne. Det kan være snakk om å foreta et kjøp eller å inngå en bindende avtale, uten at du selv har anledning til å være med på det. Kravet om en fullmakt stilles...

Fordeling av arv før død

Fordeling av arv før død Det er vanlig å tro at «arv» og «død» er to begreper som går hånd i hånd, og at det ene er en forutsetning av det andre. Men i praksis er det nødvendigvis ikke slik det fungerer. En person kan også velge å ta saken i egne hender og ta på seg...

Arveoppgjør | Fordeling

Arveoppgjør | Fordeling Arveoppgjør og fordeling av arv kan by på mange spørsmål og utfordringer. For hvordan skal egentlig arven fordeles mellom arvtakerne?  Fordeling av arv kan spesielt være forvirrende når det er særkullsbarn i bildet. Dersom noen av livsarvingene...