Pårørende demens

Pårørende demens Har en av dine nærmeste fått en demensdiagnose? God kunnskap om sykdommen gjør det lettere å håndtere møter og takle fremtidige utfordringene demens medfører. Dette er en sykdom som forverres med årene og derfor er det viktig å søke hjelp tidlig....

Demens med lewy legemer

Demens med lewy legemer Demens med lewy legemer er den andre eller tredje mest vanlige typen demens etter Alzheimer. Den skiller seg ut med både psykiatriske, kognitive og motoriske symptomer. Sykdommen er ofte knyttet til Parkinsons og oppstår som regel etter fylte...

Tidlig demens test

Tidlig demens test Mistenker du at du har demens? Det finnes flere tester som kan stille eller utelukke diagnosen. Det viktigste er å ta kontakt med legen dersom du har bekymringer. Sykdomshistorie, symptomer og tester brukes for å stille en endelig diagnose. Demens...

Frontallapp demens

Frontallapp demens Frontallappdemens er en form for demens som vanligvis rammer personer mellom 50 og 70 år Personer med sykdommen vil tidlig oppleve endringer i språk, personlig og atferd. Tilstanden rammer panne- og tinninglappene som befinner seg fremst i hjernen...

Demens ulike faser

Demens ulike faser Demenssykdommer utvikler seg langsomt. I starten er symptomene milde og lite merkbare for både den berørte og pårørende. Forløpet kan derfor være vanskelig å forutsi, men vil i stor grad avhenge av typen demens og årsak. Vi pleier å dele demens inn...

Hva er demens?

Hva er demens? Demens er en fellesbetegnelse på sykdommer som skader hjernen og medfører kognitiv svikt. Demenssykdommer er ikke uvanlig og rammer både eldre og yngre. Til enhver tid er over 100 000 mennesker i Norge rammet av en demenstilstand, og selv om de fleste...