Arv av hytte 

Arv av hytte 

Arv av hytte  I dag finnes det omkring 600 000 hytteeiere i Norge. Arv av hytte er derfor noe mange har spørsmål rundt. For hvordan går man egentlig frem? Kan ett av barna arve hytten, eller bør den selges slik at pengene fordeles likt? Dette er kanskje bare noe av...
Arv av bolig: Slik fungerer det! 

Arv av bolig: Slik fungerer det! 

Arv av bolig: Slik fungerer det!  Arv av bolig kan by på mange spørsmål. Når en person dør, vil arvingene ha rett på verdiene som etterlates. Det kan for eksempel være snakk om en bolig eller annen eiendom. Lurer du på hvordan fordelingen av arven skjer i praksis? ...
Ugjenkallelig fullmakt eiendom 

Ugjenkallelig fullmakt eiendom 

Ugjenkallelig fullmakt eiendom  En ugjenkallelig fullmakt eiendom, er en juridisk avtale som gir fullmakthaveren betydelig myndighet til å håndtere eiendomsrelaterte transaksjoner på vegne av fullmaktsgiveren. Denne type fullmakt er et kraftig verktøy som gir...
Overføring av eiendom til barn 

Overføring av eiendom til barn 

Overføring av eiendom til barn  Å overføre eiendom fra foreldre til barn er en prosess som krever nøye vurderinger av juridiske og skattemessige implikasjoner. Med endringer i arveavgiften og skattereglene i 2014, er det essensielt å forstå konsekvensene av en slike...
Overføring av bolig til barn 

Overføring av bolig til barn 

Overføring av bolig til barn  Å overdra boligen til barna er ikke bare en gest av kjærlighet og familiens sammenhold, det er også et strategisk skritt for å sikre økonomisk fleksibilitet og en effektiv arveplanlegging.    Denne artikkelen ser på den økonomiske og...
Hvordan overføre eiendom til barn? 

Hvordan overføre eiendom til barn? 

Hvordan overføre eiendom til barn?  Mange sitter på eiendom de ønsker å overføre til barn eller barnebarn. Da er det viktig å være klar over hvilke regler som gjelder, og hvordan du går frem. Overføringen må blant annet tinglyses, og man bør være obs på...