Demenspårørende sine rettigheter  

Demenspårørende sine rettigheter  

Demenspårørende sine rettigheter   Har du en pårørende som lider av demens? Da er det noen rettigheter du må huske på at du har. Demens er en alvorlig sykdom som på et eller annet punkt fører til at personen som lider av det, blir hjelpetrengende.    Dette kan være en...
Demenstyper

Demenstyper

Demenstyper    Samlebetegnelsen demens benyttes om ulike skader og sykdommer som rammer hjernen, og som over tid blir stadig mer omfattende. Tilstanden gir gjerne utslag i form av hukommelsesproblemer, språk- og orienteringsvasker.  Her ser vi nærmere på ulike typer...
Er demens egentlig arvelig? 

Er demens egentlig arvelig? 

Er demens arvelig?  Demens er en fellesbetegnelse på diverse sykdommer i hjernen som i hovedsak påvirker hukommelsen, dårligere tenkningsevne og endringer i atferd. Det kan være skummelt å se endringene som påløper i et familiemedlem med demens, men er det arvelig? ...
3 typer demens 

3 typer demens 

3 typer demens  Det finnes flere typer demens og sykdommer som fører til demens.   BESTILL FREMTIDSFULLMAKT Alzheimer  Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken som fører til demens. Alzheimers utgjør omtrent 60 % av alle som har demens, og årsakene som fører til...
Hva gjør en verge?

Hva gjør en verge?

Hva gjør en verge? Vurderer du å bli eller søke om verge? Da kan det være greit å vite litt om hva en verge er, hvilke oppgaver det inneholder og hvordan det fungerer. Her kan du lese informasjonen du trenger for å ta avgjørelsen din. Et vergemål er en offentlig...
Symptomer på delir

Symptomer på delir

Symptomer på delir Delir er en akutt tilstand som kan skape forvirring. Det er en vanlig men alvorlig tilstand som assosieres med risiko for skade og økt dødelighet. Derfor er det viktig å kjenne til symptomene, da forebygging og behandling gir best resultat om den...