Forskudd på arv ved demens

Forskudd på arv ved demens Mange er usikre på hvilke regler som gjelder ved forskudd på arv ved demens. Når noen rammes av demens vil de som regel få oppnevnt en verge av Fylkesmannen dersom de ikke har en fremtidsfullmakt. Personen som er rammet av demens har altså...

Verge for foreldre

Verge for foreldre Hva vil det si å være verge for foreldre? Mange lurer på om de kan være verge for mor eller far dersom det skulle være behov for dette i fremtiden.  En verge er en person som ivaretar en annen persons interesser. Dette er en offentlig ordning som...

Tegn på demens

Tegn på demens Demens kan komme snikende og ha et langsomt sykdomsforløp. Derfor er det viktig å være klar over tidlig tegn på demens. Hvis viktige datoer og avtaler blir glemt, eller hvis personen virker likegyldig til hygiene, kan dette være tegn på at noe er galt....

Er demens arvelig?

Er demens arvelig? Mange er redde for om de kommer til å bli demente og i så fall når det inntreffer. Det finnes mange ting som fører til at demens utvikler seg, som for eksempel rutiner, andre sykdommer, og i sjeldne tilfeller kan enkelte faktorer som er med på å...

Alkohol demens symptomer

Alkohol demens symptomer Har du hørt om Alzheimers sykdom? Det har du antageligvis siden denne sykdommen står for rundt 60 % av alle demenstilfeller som man har hørt om. Alkoholassosiert demens er en annen form for demens, men denne er ikke like vanlig. Denne...

Pårørende demens

Pårørende demens Har en av dine nærmeste fått en demensdiagnose? God kunnskap om sykdommen gjør det lettere å håndtere møter og takle fremtidige utfordringene demens medfører. Dette er en sykdom som forverres med årene og derfor er det viktig å søke hjelp tidlig....