Samtykkekompetanse ved demens 

Samtykkekompetanse ved demens 

Samtykkekompetanse ved demens  Ved demens kan din samtykkekompetanse påvirkes. Demenssykdom kan påvirke evnen til å forstå konsekvensen av egne valg, blant annet i behandlingssammenheng. Hva vil egentlig skje dersom du mister evnen til å ta egne valg?   Her ser vi...
Realitetsorientering ved demens 

Realitetsorientering ved demens 

Realitetsorientering ved demens  Er det smart å gi personer med demens en realitetsorientering? Demensrammede vil ofte slite med tid og sted, og kan ha glemt at ektefellen eller andre som stod dem nærme har gått bort. Som omsorgsperson lurer du kanskje på hvordan du...
Pårørende av en med demens? 

Pårørende av en med demens? 

Pårørende av en med demens?  Som pårørende av noen med demens, kan du oppleve å ha spørsmål om både rettigheter og følelsesmessige reaksjoner. Og ikke minst – hvordan skal man håndtere situasjonen dersom den demente ikke ønsker å flytte på sykehjem?  Her gir vi deg...
Fullmakt ved demens 

Fullmakt ved demens 

Fullmakt ved demens  Demens er en kompleks og progressiv nevrologisk tilstand som påvirker kognitiv funksjon, inkludert hukommelse, tenkning og evnen til å utføre dagligdagse oppgaver. Når en person blir rammet av demens, kan det føre til utfordringer knyttet til...
Realitetsorientering ved demens 

Demenspårørende sine rettigheter  

Demenspårørende sine rettigheter   Har du en pårørende som lider av demens? Da er det noen rettigheter du må huske på at du har. Demens er en alvorlig sykdom som på et eller annet punkt fører til at personen som lider av det, blir hjelpetrengende.    Dette kan være en...