Fordeling av arv

Fordeling av arv Fordeling av arv kan være en komplisert prosess. Det er ikke uten grunn at mange hyrer inn en advokat som kan bistå i oppgjøret.  Uengiheter rundt fordelingen av formuen til avdøde kan ofte føre til langvarige konflikter. Dette gjelder spesielt søsken...

Årsaker til demens

Årsaker til demens Det finnes utrolig mange årsaker til demens. Eldre mennesker rammes oftest, i og med at alder er den viktigste faktoren for dannelsen av demens, men både valg du tar og foreliggende sykdommer vil kunne påvirke hvorvidt du får demens, og hvordan det...

Demens symptomer

Demens symptomer Demens kommer i mange former, men de deler ofte de samme hovedtrekkene. Hukommelsessvikt, språkvansker og vanskeligheter med å huske hvordan man gjør ting eller hvor man er, er alle vanlige symptomer for demens. Det er likevel forskjeller i...

Tidlig tegn på demens

Tidlig tegn på demens Kjenner du noen med demens, eller er du kanskje bare nysgjerrig på innholdet i selve begrepet? Demens er et medisinsk fagord, og det brukes ofte som en fellesbetegnelse for sykdommer som rammer hjernen til et menneske.  Dette er sykdommer som...

Lewy-body demens

Lewy-body demens Lewy-body demens er en type demens som ligner på både Parkinsons og Alzheimers sykdom. Sykdommen rammer i hovedsak mennesker over 70 år, og er den tredje mest utbredte formen for demens i Norge. I motsetning til andre former for demens, vil  personer...

Forebygge demens

Forebygge demens Demens er en hjernesykdom som kommer snikende på deg bakfra. Symptomer på demens er gjerne ting som folk flest blåser bort som vanlige tegn på at man er i ferd med å bli eldre. For det å bli eldre er jo helt naturlig, men det er faktisk ikke alltid...