Bytte verge?  

Noen ganger kan det være ønskelig å bytte verge. Kanskje føler man at vergen ikke ivaretar ens interesser godt nok. Det kan også være snakk om andre forventninger som ikke innfris. I andre situasjoner ønsker vergen selv å la noen andre overta vergejobben. 

Her ser vi nærmere på mulighetene som finnes for å bytte verge. 

Verge: En definisjon 

Før vi ser nærmere på bytte av verge, skal vi presisere hva en verge faktisk er. En verge er en person som har ansvar for å ivareta en annen persons anliggende. Det kan for eksempel være snakk om ivaretakelse av vergehavers personlige eller økonomiske interesser. 

Det kan være aktuelt med verge når en person ikke selv klarer å ivareta egne interesser. For barn er foreldrene automatisk deres verger frem til de blir 18 år. Les mer om verges oppgaver, her! 

Verge for voksne 

I noen situasjoner kan voksne personer over 18 år ha behov for en verge. Dette kan for eksempel skyldes at personen har psykiske eller fysiske sykdommer som påvirker hens evne til å ivareta seg selv.  

Dersom en person rammes av demens, vil vedkommende være avhengig av å ha en verge. Den demensrammede vil etter hvert ikke klare oppgaver som å betale regninger på egen hånd. 

Statsforvalteren velger verge 

Dersom det er behov for å iverksette et vergemål, er det Statsforvalteren som har ansvar for å oppnevne en verge. I de fleste tilfeller vil dette gjøres i samråd med personen som har behov for vergen. Det er likevel ikke noen garanti for at den man selv ønsker blir ens verge. 

For at noen skal bli verge, må de selvfølgelig også samtykke til dette selv. Vedkommende kan heller ikke være under vergemål selv, og må være myndig. 

En fremtidsfullmakt er smart å ha 

Hvis man har behov for verge, skyldes det ofte betydelig kognitiv svekkelse eller annen alvorlig sykdom. I slike tilfeller vil man kanskje ikke ha noen formening om hvem man ønsker skal ivareta en. Mange er ikke ved sans og samling, for eksempel grunnet demens. 

Av den grunn kan det være lurt å tenke over ens egen fremtid, før vergemål i det hele tatt er nødvendig. Da har man nemlig myndighet til å selv bestemme hvem som skal bli ens verge – om dette trengs i fremtiden.  

I fremtidsfullmakten oppgir du hvem du ønsker at din verge skal være, og hvilke oppgaver vedkommende kan utføre på dine vegne. Du presiserer også når fullmakten skal tre i kraft – for eksempel ved demens og lignende sykdommer. 

Hvordan bli økonomisk verge? 

Som pårørende av noen som trenger verge, kan man søke om vergemål hos Statsforvalteren. Ofte er det da snakk om å være en nærstående verge, altså at du er verge for noen i familien. Det kan også være snakk om en alminnelig verge – for eksempel at du er verge for en nabo eller venn. 

Man kan også søke om å bli fast verge. Dette betyr at man sier seg villig til å være verge for flere samtidig. I så fall vil man motta tett oppfølgning av Fylkesmannen, og en noe høyere godtgjørelse enn ellers.  

Er du nær familie av noen som rammes av for eksempel demens, er det ikke uvanlig at Fylkesmannen gir deg vergemålet. Men husk likevel på at det ikke er noen garanti for dette. 

Motta hjelp med din fremtidsfullmakt 

Med en fremtidsfullmakt kan du kontrollere hvem som kan bli din verge om det blir nødvendig i fremtiden. Dette er en betryggelse for mange, da man ønsker at noen man stoler på skal ivareta ens interesser. 

Din Framtidsfullmakt hjelper deg med å lage en fullmakt i henhold til dine ønsker.