Blogg

Her besvarer vi diverse spørsmål knyttet til fremtidsfullmakter. Kontakt oss gjerne dersom du har forespørsler knyttet til emner vi bør skrive om!

h

Nye arveregler 2021

Nye arveregler 2021 Nye arveregler ble innført i 2021. Fra og med 1. januar ble det blant annet endringer i paragrafene som omhandler pliktdelsarv, testamentering og avkortning i arv. Dersom du har samboeravtale, ektepakt eller lignende, kan det i noen tilfeller være...

Demens pårørende

Demens pårørende Demens er en sykdom som kan komme plutselig. Det finnes flere forskjellige former for demens og sykdomsforløpet vil være svært forskjellig og individuelt. Som pårørende kan diagnosen være tøff og vanskelig i starten. Hvis du mistenker at noen av dine...

Begynnende demens

Begynnende demens Demens er en gruppe sykdommer som reduserer evnen til å ta vare på seg selv. Vi har flere ulike former for demens, men felles for sykdommene er at de kommer sakte og utvikler seg over tid. Jo tidligere diagnosen blir stilt, jo lettere blir det å...

Fullmakt økonomi

Fullmakt økonomi Hvis du blir rammet av alvorlig sykdom eller demens i fremtiden, vil du ha behov for hjelp til å forvalte egen økonomi. Dette sikrer at økonomien din blir styrt på en måte du er komfortabel med, og som du har satt retningslinjene til. Hvis du blir ute...

Demens

Demens Demens er en samlebetegnelse knyttet til sykdommer som forårsaker hukommelsessvikt. Det er viktig å kjenne til symptomene på demens, for å kunne lindre symptomer og gjøre seg forberedt til sykdomsforløpet og prognoser. Forekomsten av demens i Norge blir stadig...

Aktiviteter for eldre med demens

Aktiviteter for eldre med demens Det er naturlig for oss å være i aktivitet, og meningsfulle aktiviteter er viktig for å fylle hverdagen og styre mestringsfølelsen. Men når de fysiske og kognitive funksjonene blir nedsatt, kan det bli vanskeligere å utføre daglige...

Legalfullmakt

Legalfullmakt Når en person blir syk, kan det være vanskelig å ta vare på økonomien. Mange opplever mindre problemer som vansker med å håndtere nettbanken, eller vansker med å betale regninger i tide. Hvis behovet for hjelp ikke strekker seg utover det rent...

Enkel framtidsfullmakt

Enkel framtidsfullmakt En enkel framtidsfullmakt kan ha stor betydning for din fremtid. Fullmakten lar deg bestemme hvem som skal ivareta dine interesser dersom du i fremtiden ikke skulle klare dette selv. Man vet aldri hva fremtiden bringer. Med en framtidsfullmakt...

Fremtidsfullmakt Rogaland

Fremtidsfullmakt Rogaland Trenger du hjelp med en fremtidsfullmakt i Rogaland? Det å få hjelp fra et advokatfirma kan fort bli dyrt. Heldigvis finnes det billigere alternativer, enten du bor i Stavanger eller andre områder. En fremtidsfullmakt er noe alle bør vurdere...

Hvordan skrive fullmakt?

Hvordan skrive fullmakt? Hvordan skrive fullmakt som gir fullmektig mulighet til å utføre en handling på vegne av fullmaktsgiver? Dette skal vi nå se nærmere på! En fullmakt gir en person rett til juridisk disposisjon på vegne av en annen. Den som gir noen andre...