Verge for voksne 

Verge for voksne 

Verge for voksne  Vergemål for voksne er en viktig juridisk ordning som har som formål å beskytte og bistå voksne personer som av ulike grunner ikke kan ivareta sine egne interesser. Dette kan være på grunn av fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, sykdom, eller...
Verge for demente 

Verge for demente 

Verge for demente  Vergemål er en viktig ordning som gir støtte og beskyttelse til personer som på grunn av demens ikke lenger kan ivareta sine egne interesser. Som verge må man ta seg av dagligdagse ting som den demente ikke er i stand til lengre.    Denne artikkelen...
Ugyldig fullmakt 

Ugyldig fullmakt 

Ugyldig fullmakt  En fullmakt er et juridisk dokument som gir en person, kjent som fullmektig eller verge, autoritet til å handle på vegne av en annen person, kalt fullmaktsgiveren. Fullmakter er nyttige verktøy for å administrere økonomiske, juridiske og personlige...
Ugjenkallelig fullmakt eiendom 

Ugjenkallelig fullmakt eiendom 

Ugjenkallelig fullmakt eiendom  En ugjenkallelig fullmakt eiendom, er en juridisk avtale som gir fullmakthaveren betydelig myndighet til å håndtere eiendomsrelaterte transaksjoner på vegne av fullmaktsgiveren. Denne type fullmakt er et kraftig verktøy som gir...
Testamente: Alt du trenger å vite! 

Testamente: Alt du trenger å vite! 

Testamente: Alt du trenger å vite!  Vurderer du å lage et testamente? I så fall er det lurt å sette seg inn i formkrav, regler og annen nyttig informasjon. På den måten kan du forsikre deg om at dokumentet blir juridisk gyldig, og at arven fordeles slik du ønsker.  I...