Skjema arv og gave 

Skjema arv og gave 

Skjema arv og gave  Å forstå forskjellen mellom gaver og forskudd på arv er avgjørende når du planlegger å fordele din formue til arvinger. Gaver og forskudd på arv har ulike juridiske konsekvenser og betingelser.   I denne artikkelen vil vi se nærmere på dette, samt...
Si opp verge 

Si opp verge 

Si opp verge  Å ha en verge er et juridisk forhold som oppstår når en person, av ulike årsaker, ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser. Vergen har ansvar for å ta beslutninger på vegne av personen under vergemål, enten det gjelder økonomiske eller...
Sette opp testament 

Sette opp testament 

Sette opp testament  Et testament er et juridisk dokument som gir deg muligheten til å bestemme hvordan dine eiendeler og verdier skal fordeles etter din død. Enten du ønsker å sikre at dine kjære arver i samsvar med dine ønsker, eller om du har spesielle eiendeler du...
Samtykkekompetanse ved demens 

Samtykkekompetanse ved demens 

Samtykkekompetanse ved demens  Ved demens kan din samtykkekompetanse påvirkes. Demenssykdom kan påvirke evnen til å forstå konsekvensen av egne valg, blant annet i behandlingssammenheng. Hva vil egentlig skje dersom du mister evnen til å ta egne valg?   Her ser vi...
Salg med fullmakt 

Salg med fullmakt 

Salg med fullmakt  Salg av eiendom ved bruk av fullmakt er en prosess som krever nøye planlegging og overholdelse av juridiske retningslinjer. Dette kan omfatte situasjoner hvor en person ikke kan selge sin egen eiendom på grunn av sykdom, alder eller annen grunn. Å...