Bytte verge?  

Bytte verge?  

Bytte verge?   Noen ganger kan det være ønskelig å bytte verge. Kanskje føler man at vergen ikke ivaretar ens interesser godt nok. Det kan også være snakk om andre forventninger som ikke innfris. I andre situasjoner ønsker vergen selv å la noen andre overta...
Arveoppgjør mellom søsken 

Arveoppgjør mellom søsken 

Arveoppgjør mellom søsken  Har du spørsmål rundt arveoppgjør søsken imellom? Dersom en søster eller bror går bort, kan den ene parten ha rett på arv. Er det snakk om foreldre som har gått bort, vil arv vanligvis tilfalle barna – altså deg og dine søsken.   Her ser vi...
Arv etter testament 

Arv etter testament 

Arv etter testament  Med arv etter testament kan arvelater bestemme hvordan arven skal fordeles etter sin død. Det er imidlertid ikke slik at man nødvendigvis kan bestemme hvordan alle verdiene skal fordeles. Dette avhenger blant annet av hvorvidt man har livsarvinger...
Arv av hytte 

Arv av hytte 

Arv av hytte  I dag finnes det omkring 600 000 hytteeiere i Norge. Arv av hytte er derfor noe mange har spørsmål rundt. For hvordan går man egentlig frem? Kan ett av barna arve hytten, eller bør den selges slik at pengene fordeles likt? Dette er kanskje bare noe av...
Arv av bolig: Slik fungerer det! 

Arv av bolig: Slik fungerer det! 

Arv av bolig: Slik fungerer det!  Arv av bolig kan by på mange spørsmål. Når en person dør, vil arvingene ha rett på verdiene som etterlates. Det kan for eksempel være snakk om en bolig eller annen eiendom. Lurer du på hvordan fordelingen av arven skjer i praksis? ...