Hva koster det å skrive testamente?

Hva koster det å skrive testamente? Hva koster det å skrive testamente? Generelt sett er ikke det å skrive testamente en dyr affære. Ved å skrive det på egen hånd og oppbevare det hjemme hos deg selv, så vil kostnadene holdes på et minimum. I så tilfelle er det bare...

Skjevdeling av arv

Skjevdeling av arv Skjevdeling av arv er noe mange har spørsmål om i forbindelse med ekteskapsbrudd. Se for deg at du tidligere har arvet 2 000 000 kroner av en avdød far eller mor. Hva skjer med disse pengene om du skiller deg fra ektefellen? Kan den tidligere...

Forskjellen på demens og Alzheimer

Forskjellen på demens og Alzheimer Demens og Alzheimer blandes ofte sammen. Alzheimer er en sykdom som fører til demens, og demens er en samlebetegnelse på sykdommer som fører til skader og tap av hjerneceller. Det går verken an å kurere eller reversere Alzheimers...

Arveforskudd

Arveforskudd Arveforskudd og gaver er en grei løsning når du ønsker å gi bort deler av formuen din mens du enda lever. Mange ønsker for eksempel å hjelpe barna sine ut på boligmarkedet, og da kan forskudd på arv være en smart løsning. Det er også mulig å gi bort...

Nye arveregler 2021

Nye arveregler 2021 Nye arveregler ble innført i 2021. Fra og med 1. januar ble det blant annet endringer i paragrafene som omhandler pliktdelsarv, testamentering og avkortning i arv. Dersom du har samboeravtale, ektepakt eller lignende, kan det i noen tilfeller være...