Arveoppgjør | Fordeling

Arveoppgjør og fordeling av arv kan by på mange spørsmål og utfordringer. For hvordan skal egentlig arven fordeles mellom arvtakerne? 

Fordeling av arv kan spesielt være forvirrende når det er særkullsbarn i bildet. Dersom noen av livsarvingene har mottatt arveforskudd, kan også dette forårsake usikkerhet. 

La oss se nærmere på arveoppgjør og fordeling av arv. Finn ut hvilke lover og regler som gjelder, slik at arveoppgjøret kan bli mest mulig problemfritt!

Arv og fordeling for søsken

Dersom arvelater ikke har en ektefelle eller har testamentert bort 1/3 av formuen sin, vil hele formuen fordeles på livsarvingene. Barna til arvtaker står først i rekken til å motta arv. Søsken vil altså motta en like stor andel av arven, hver.

Husk at det finnes unntak. Hvis arvelater hadde en samboer med arverett eller en ektefelle, vil vedkommende ha rett på 25 % av formuen – eller minst 4G (fire ganger folketrygdens grunnbeløp). Den resterende formuen vil da tilfalle livsarvingene.

Arv og fordeling av denne mellom søsken kan også bli annerledes om noen har mottatt forskudd på arv. Dette skal vi straks se nærmere på!

Fordeling av arv til særkullsbarn

Særkullsbarn er barn som den avdøde har sammen med noen andre enn sin gjenlevende ektefelle. Dersom en avdød forelder hadde særkullsbarn, kan dette gjøre enkelte usikker på arvefordeling. 

Ifølge arveloven er det imidlertid slik at barn arver foreldrene sine. Et særkullsbarn arver dermed kun fra sine egne foreldre, og ikke en forelders nye ektefelle eller samboer.

Arv etter testament

Arveoppgjør og fordeling av arv innebærer at livsarvinger har rett på 2/3 av formuen til avdøde. Den siste 1/3 av formuen kan etter arvelaters ønske testamenteres bort. Vedkommende kan selv bestemme hvordan disse pengene eventuelt skal fordeles.

Noen arvelatere velger å testamentere bort det som ikke er pliktdelsarv til øvrig familie. Den avdøde kan også ha testamentert bort 1/3 av formuen til én av livsarvingene. 

Dette betyr i praksis at arveoppgjør kan innebære skjevfordeling av formuen, selv for livsarvinger. Dersom arven fordeles ulikt mellom søsken kalles dette gjerne for forfordeling av arv.

Hva er forskudd på arv?

Arvelater kan når som helst velge å gi bort forskudd på arv, mens vedkommende enda lever. En far eller mor kan for eksempel velge å gi forskuddsarv på 200 000 kroner til et barn som skal få bolighjelp. 

Arveoppgjør og fordeling av formue vil påvirkes av et eventuelt arveforskudd. Det barnet som har mottatt forskudd på arv, vil motta mindre enn øvrige livsarvinger under endelig arveoppgjør. Da vil tilsvarende verdi trekkes fra på formuen som fordeles ut, og justeres for inflasjon. 

Dersom arvelater gir forskudd på arv men ikke dokumenterer dette skriftlig, vil verdiene som har blitt overført kunne betraktes som en gave. Sørg derfor for å dokumentere arveforskudd, slik at konflikter ikke oppstår. En gave vil nemlig ikke trekkes fra under arveoppgjøret, slik arveforskudd blir.

En fremtidsfullmakt er lurt å ha

Mange foreldre ønsker å kunne hjelpe barna økonomisk – også i fremtiden. Derfor kan det være lurt å sikre at dette faktisk er mulig. Se for deg at du mister råderett over egen økonomi grunnet demens eller annen sykdom. Fylkesmannen vil da gi deg en verge som håndterer det økonomiske.

Dersom barna skulle ha behov for forskudd på arv, skal det veldig mye til for at Fylkesmannen godkjenner dette. Pengene anses som dine til den dagen du går bort, selv om du skulle ligge i koma.

Tanken på dette kan være vanskelig. Du ville kanskje hatt et ønske om å heller hjelpe barna enn å ha pengene stående ubrukt på konto. Men dette vet ikke vergen fra Fylkesmannen. Løsningen kan være en fremtidsfullmakt, som lar deg velge eventuell økonomisk verge selv.

Skulle du mot formodning rammes av demens eller lignende i fremtiden, vil fullmakten tre i kraft etter stadfesting. Da kan den du har utnevnt som verge gi barna forskuddsarv om du har gitt fullmakt til dette. Da slipper barna å vente til endelig arveoppgjør for fordeling av arv.

Få hjelp med din fremtidsfullmakt

Arveoppgjør og fordeling av formue kan være til hodebry for mange. Det er flere faktorer som kan avgjøre hvordan arv fordeles, som for eksempel testament og forskuddsarv.

Forskuddsarv er veldig vanlig, og innebærer at livsarvinger mottar arv før du går bort. For å kunne yte slik hjelp til barna må du være oppegående. Mister du råderetten over egen økonomi, kan muligheten for forskuddsarv forsvinne. Med en fremtidsfullmakt kan du sikre barnas fremtid.

Dersom du trenger hjelp med en fremtidsfullmakt, kan Din Framtidsfullmakt bistå deg. Kontakt oss i dag for rask og skreddersydd hjelp!