Arveforskudd

Arveforskudd og gaver er en grei løsning når du ønsker å gi bort deler av formuen din mens du enda lever. Mange ønsker for eksempel å hjelpe barna sine ut på boligmarkedet, og da kan forskudd på arv være en smart løsning.

Det er også mulig å gi bort gaver, noe som ikke er helt det samme som forskudd på arv. La oss se nærmere på forskjellene, og hvordan du kan sikre muligheten for arveforskudd i fremtiden!

Hva er forskudd på arv?

Arveforskudd innebærer en verdioverføring før arvelaters død, og vil senere utlignes i det endelige arveoppgjøret. Når man gir forskudd på arven, kan man overføre deler av eller hele arven til arvingen. Dette kan være en god løsning om for eksempel barna trenger økonomisk hjelp.

Et arveforskudd kan blant annet fungere som egenkapital i forbindelse med boligkjøp, eller brukes på andre nyttige ting.

Hva er forskjell på gaver og arveforskudd?

Gaver kan gis bort etter eget ønske så lenge du er oppegående, og vil ikke trekkes fra i et senere arveoppgjør. Arveforskudd derimot, vil trekkes fra under arveoppgjøret.

Har for eksempel ett av barna fått forskudd på arv, trekkes summen fra i oppgjøret slik at de andre barna får like mye totalt sett.

Enten det er snakk om gaver eller arveforskudd, er det krav om at du skal være ved dine fulle fem når du gir bort av formuen din.

Det finnes eksempler på mennesker som er rammet av demens som har gitt bort formuen sin til hjelpepleiere eller lignende. Slike gaver kan ugyldiggjøres.

Arvelater må gi sin tillatelse ved arveforskudd

Dersom du som arvelater skulle rammes av demens, kan det oppstå utfordringer i forbindelse med arveforskudd. Selv om alle arvingene er enige om at du ville ønsket å gi dem forskudd på arv, vil ikke dette være til hjelp.

Rammes du av demens vil Fylkesmannen utnevne en økonomisk verge for deg. Det skal mye til for at Fylkesmannen gir tillatelse til arveforskudd. Formuen tilhører deg helt til du en dag går bort.

Husk likevel på at du kan lage en fremtidsfullmakt mens du enda har råderett over egen økonomi. Med en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal ivareta dine interesser. Dette kan for eksempel være en ektefelle.

Med en fremtidsfullmakt kan ektefellen din avgjøre hvorvidt arveforskudd skal finne sted, om du rammes av demens eller lignende. På den måten kan barna få forskudd på arv eller gaver mens du enda lever.

Trenger du hjelp med fremtidsfullmakt?

Arveforskudd innebærer at hele eller deler av formuen deles ut før arvelaters død. Hvis én arving mottar forskudd på arven, vil verdien trekkes fra i arveoppgjøret. Forskudd på arven kan være en grei ordning om for eksempel barna trenger økonomisk hjelp mens du lever.

Skulle du miste råderetten over egen økonomi, er det i utgangspunktet Fylkesmannen som tar økonomiske beslutninger på dine vegne. I slike tilfeller vil ofte forespørsler om arveforskudd avslås.

Med en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal håndtere dine økonomiske interesser om du rammes av demens eller lignende. Dette kan være en ektefelle eller andre du stoler på. Din Framtidsfullmakt hjelper deg gjerne, og til en overkommelig pris!

Kontakt oss i dag og motta din fremtidsfullmakt!