Arv som gave

Kan man gi bort arv som gave? Mange ønsker å hjelpe barna sine økonomisk mens de enda lever, og da kan forskudd på arven være en løsning. Arv som gave er litt annerledes, da dette betyr at gaven ikke trekkes fra i et arveoppgjør.

La oss se nærmere på hvordan arv som gave fungerer, og hva du bør tenke på. En fremtidsfullmakt kan også være aktuelt, dersom du ønsker å gi arv som gave i fremtiden.

Arv som gave eller forskudd på arv?

En arvelater har normalt sett full råderett over sin egen formue. Du kan derfor gi bort både penger og andre eiendeler fritt. Du kan altså gi gaver til hvem som helst mens du lever. Du kan til og med gi bort hele formuen din til naboen, ett av barna eller noen andre, så lenge du er ved dine fulle fem.

Mange foreldre ønsker å hjelpe barna ut på boligmarkedet. Dersom man har flere barn, trenger gjerne barna hjelp på ulik tid. Samtidig ønsker de fleste foreldre at barna skal arve like mye. I slike tilfeller er forskudd på arv en grei utvei, da de nevnte behovene oppfylles.

Ifølge loven vil gaver kun betraktes som forskudd på arv om det settes betingelser på gaven idet den gis bort. Dette bør gjøres skriftlig. Når det er snakk om forskudd på arv er det regler om likebehandling som må overholdes. Sørg for at det settes av nok verdier til øvrige arvinger.

Arv som gave trekkes ikke fra under arveoppgjøret, men det gjør altså forskudd på arv. Finn derfor ut hva som er mest hensiktsmessig i ditt tilfelle.

Fremtidsfullmakt | Tenk fremover

Enten du skal gi forskudd på arv eller arv som gave, er det et krav om at du er ved dine fulle fem idet arven/gaven gis. Skulle du for eksempel rammes av demens eller havne i koma, har du ikke lenger råderett over egen formue.

Dersom du skulle rammes av demens eller lignende, vil det som regel dannes et vergemål. Dette betyr i praksis at Fylkesmannen oppnevner en verge for deg. Du bestemmer ikke selv hvem denne vergen er. 

En fremtidsfullmakt er et godt alternativ til vergemål. Ved å skrive en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal ha råderett over formuen din. Du kan for eksempel bestemme at din kone eller ektemann skal kunne gi arv som gave på dine vegne.

Vi hjelper deg med fremtidsfullmakt

Alle har råderett over egen formue, og kan gi arv som gave så lenge de er ved sine fulle fem. I motsetning til forskudd på arv, vil ikke en gave trekkes fra under det endelige arveoppgjøret. Skal du kunne gi arv som gave, må du imidlertid kunne ivareta egne økonomiske interesser.

Skulle du rammes av demens eller lignende, er det derfor greit å ha en fremtidsfullmakt. Da kan for eksempel en ektefelle dele ut forskudd på arv eller arv som gave på dine vegne. Selv om du er oppegående i dag, er det ingen garanti for at du er det om noen år.

Det å skrive en fremtidsfullmakt gir deg en ekstra sikkerhet, og mulighet til å sikre barna arv som gave i fremtiden. Er du usikker på hvordan du går frem? Da finnes det hjelp å få.

Kontakt Din Framtidsfullmakt i dag, og la oss skrive en gyldig fremtidsfullmakt for deg!