Arv og fordeling | Søsken

Hvordan er prosessen rundt arv og fordeling av denne for søsken? De fleste av oss vil før eller siden ta del i et arveoppgjør. Rundt 25 % av alle arveoppgjør ender i varige konflikter arvtagerne imellom, og man er gjerne uenige i fordelingen.

Ved å vite nøyaktig hvilke regler som gjelder rundt arv og fordeling mellom søsken, kan mange konflikter potensielt unngås. La oss se nærmere på hvordan fordeling av arv er for søsken!

Arv etter foreldre: Arv og fordeling for søsken 

La oss først ta utgangspunkt i at et testament ikke foreligger. I slike tilfeller vil arv og fordeling mellom søsken skje etter reglene som er gitt i arveloven. Merk at hvis din avdøde far eller mor har en gjenlevende ektefelle, vil vedkommende arve 25 % av formuen, eller minst 4G.

Øvrig arv vil deretter fordeles likt mellom livsarvinger. Ektefellen til avdød mor eller far prioriteres fremfor livsarvingene. Barna etter den avdøde har derfor ikke krav på arv dersom formuen er på mindre enn 4G. Da tilfaller alt gjenværende ektefelle. I 2021 tilsvarer 4G rundt 425 000 kroner.

Pliktdelsarv | 1,5 millioner kroner per barn

Har ikke avdøde forelder noen ektefelle, vil pliktdelsarven fordeles likt mellom arvtagerne. Pliktdelsarven utgjør 2/3 av den totale arven. De resterende 1/3 kan arvelater i prinsippet gjøre hva han eller hun vil med – som å testamentere det bort til veldedige formål.

Den avdøde kan også velge å testamentere bort resterende beløp til én av livsarvingene. På den måten kan i prinsippet ett søsken få en større del av kaken enn de andre. Arv og fordeling mellom søsken ender naturligvis ofte i krangel dersom én av partene arver mer enn de andre. 

Pliktdelsarven kan begrenses til å utgjøre 15G statens grunnbeløp per livsarving. Pliktdelsarven er på rundt 1,5 millioner kroner per barn. Husk at den eventuelle ektefellen også skal ha ¼ av arven. Øvrig formue kan fordeles etter avdødes ønske, noe som spesifiseres i testamentet.

Skjevfordeling av arv mellom søsken ved arveforskudd

Arv og fordeling mellom søsken kan også skjevfordeles i tilfeller der ett eller flere av søsknene har mottatt forskudd på arv. Det som er mottatt i forskudd, skal naturligvis trekkes fra i arveoppgjøret. 

Se for deg at pliktdelsarven er på tre millioner, og det er tre søsken som fordeler arven. Dersom den ene av avdødes barn mottok 500 000 kroner i arveforskudd, skal disse trekkes fra arvtakers part av arven. De to øvrige søsknene vil da arve 1 million kroner, mens den siste får 500 000 kroner.

Unngå krangel om arv: Gaver og fordeling mellom søsken

Reglene rundt fordeling av gaver arter seg annerledes enn fordeling av arv. Mens arvelater lever kan han eller hun fritt gi gaver til barna eller andre. Dette kan være en hytte, båt, penger eller lignende. Arvelater står fritt til å fordele pengene sine slik han eller hun selv ønsker.

Det er derfor slik at ett av barna i prinsippet kan få mer av mor eller far enn øvrige søsken. Skal verdien fraskrives arven, er det viktig å dokumentere dette skriftlig. Dersom den som har fått gave krever like mye i arv som resten, kan dette fort føre til uenigheter.

Fremtidsfullmakt er kjekt å ha

Dersom du har barn ønsker du kanskje å kunne gi dem forskudd på arv eller pengegaver en dag. Dette er fullt mulig, men kun så lenge du er oppegående og kan håndtere egen økonomi. Hvis du skulle bli ute av stand til dette, vil Fylkesmannen utnevne en verge for deg.

Det skal mye til for at Fylkesmannen går med å gi forskudd på arv til barna dine. Selv om du i utgangspunktet ønsker å gi barna penger, har du ikke myndighet til det om du f.eks. blir dement. Ved å lage fremtidsfullmakt mens du enda er oppegående, kan du forhindre at slike problemer oppstår.

En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å selv bestemme hvem som skal håndtere økonomi og arv på dine vegne. Dersom du ikke er i stand til å håndtere økonomien selv en dag, vil din utnevnte verge kunne handle på dine vegne. Vergen kan for eksempel være en ektefelle.

Dette gjør at barna dine kan få forskudd på arv selv om du skulle rammes av alvorlig funksjonsnedsettende sykdom som demens.

Få hjelp til å lage fremtidsfullmakt

Arv og fordeling mellom søsken kan være innviklet. I utgangspunktet skal pliktdelsarven fordeles likt mellom livsarvingene, noe som utgjør 2/3 av formuen din. Har ett av barna fått forskudd på arv, skal dette trekkes fra i arveoppgjøret.

Husk at du også kan sikre ønsket fordeling av arven din dersom du skulle miste råderetten over egen økonomi. Med en fremtidsfullmakt kan du velge en verge som skal håndtere økonomien på dine vegne. Her kan du blant annet gi fullmakt til håndtering av arv og gaver til barna.

Dersom du ønsker hjelp til å lage en fremtidsfullmakt, kan Din Framtidsfullmakt bistå deg. Vi lager skreddersydde fremtidsfullmakter som gir deg den kontrollen du ønsker.

Kontakt oss i dag, og få tilsendt en fremtidsfullmakt etter egne ønsker!