Arv etter testament 

Med arv etter testament kan arvelater bestemme hvordan arven skal fordeles etter sin død. Det er imidlertid ikke slik at man nødvendigvis kan bestemme hvordan alle verdiene skal fordeles. Dette avhenger blant annet av hvorvidt man har livsarvinger eller ikke.  

Her er alt du trenger å vite om arv etter testament! 

Fordeling av arv uten livsarvinger eller ektefelle/samboer 

Dersom du ikke etterlater deg hverken barn, ektefelle eller samboer, står du fritt til å testamentere bort alle verdiene dine. Arv etter testament gir deg her mulighet til å selv bestemme hvem formuen din skal tilfalle. 

Du kan for eksempel bestemme at hele arven skal gå til en nabo, bekjent eller en organisasjon. Det er helt opp til deg. Om du ikke har noen arveberettigede slektninger eller samboer/ektefelle, og heller ikke oppretter testament, vil arven tilfalle staten. 

Arv etter testament med ektefelle og/eller barn 

For arvelatere med barn, er det kun mulig å testamentere bort 1/3 av formuen. Dette skyldes at 2/3 av arven er såkalt pliktdelsarv. Arven kan imidlertid begrenses til 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden per barn.  

Har du kun en ektefelle, og ingen barn, vil du kunne testamentere bort halve formuen. Dette forutsetter at minst 6 G tilfaller ektefellen.  

For de som har både barn og ektefelle/samboer, er det mulig å testamentere bort 1/12 av verdiene. Ektefeller som ikke sitter i uskifte skal da ha minimum ¼ av formuen eller 4 G, og barna 2/3.  

Du kan ikke påvirke pliktdelsarven til barna gjennom testament. Det er imidlertid mulig å begrense arveretten til ektefellen. Dette forutsetter at ektefellen informeres om avkortningen før arvelater går bort. 

Husk å oppfylle regler for testamente 

Arv etter testament kan være en god idé når du har spesifikke ønsker for hvordan arven skal fordeles. Men husk på at et testament må oppfylle en rekke formkrav for at det skal bli juridisk gyldig. Her er noen viktige punkter: 

 

  • Du må ha fylt 18 år og myndig 
  • Testamentet skal være skriftlig 
  • Arvelater skal signere testamentet i to vitners nærvær (eller vedkjennes av dem) 
  • Vitnene må kjenne til at dokumentet er et testament 
  • Underskrift fra begge vitner kreves (i testators nærvær) 
  • Begge vitnene må ha fylt 18 år og kan ikke være inhabile 
  • Vitnene bør opplyse om at testator signerte testamentet av fri vilje, og at vedkommende var ved sans og samling 
  • Fødselsdatoen til vitnene bør påføres 
  • Dato bør føres på testamentet 

Arv etter testament og fremtidsfullmakt 

Et testament vil først leses opp etter arvelaters død. Men har du tenkt på hva som skjer om du blir varig ute av stand til å ta vare på deg selv? Skulle du for eksempel rammes av demens og havne på sykehjem, har du kanskje ikke bruk for alle verdiene dine lenger. 

Mange ønsker at arven skal kunne deles ut på forskudd i tilfeller som dette. Heldigvis er det mulig å sikre nettopp det, mens man enda er ved sine fulle fem. Det du trenger å gjøre, er å lage en fremtidsfullmakt.  

Fremtidsfullmakten lar deg gi fullmakt til en person du stoler på. Du kan gi vedkommende ansvar for å forvalte verdiene dine om du for eksempel skulle få en demensdiagnose. Personen kan ivareta både dine personlige og økonomiske interesser. 

Bestill din fremtidsfullmakt, i dag! 

Dersom du ønsker en fremtidsfullmakt, er dette noe vi kan hjelpe deg med. Mange er usikre på form og innhold. Basert på dine ønsker, utarbeider vi en fremtidsfullmakt som trygger deg om fremtiden byr på sykdom. 

Ikke nøl med å ta kontakt om du har noen spørsmål.