Arv etter far når mor lever

Som ektefelle er det vanskelig å se for seg et liv uten partneren sin. Likevel er dette dessverre ikke noe man kan unngå. En gang i fremtiden skal vi alle dø en etter en, og det er ingen som vet helt sikkert hvem det er som går over til den andre siden først.

Å være ektefellen som sitter igjen etter et dødsfall, er aldri en enkel situasjon. Men det finnes heldigvis måter de andre arvingene kan gjøre situasjonen litt enklere for vedkommende. Eksempelvis i måten de håndterer arv etter far når mor lever.

Denne artikkelen er for deg som trenger tips til hvordan du skal håndtere en slik situasjon om du sitter i den selv, eller om du skal gi råd til noen du kjenner som har opplevd dette nylig.

Familiesituasjon påvirker gangen i prosessen

I dagens moderne verden er ikke familesituasjon et sort/hvitt konsept. Det er ikke alltid slik at din far er gift med din mor hele livet. Selv om man kanskje har barn sammen, så betyr ikke det at de har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap. 

Det kan også hende at foreldrene dine faktisk ga hverandre hånden på at de skulle være sammen på et tidligere tidspunkt, men det er ikke alltid livet blir som man hadde trodd at det kom til å bli. Ifølge Statistisk Sentralbyrå ble hele 9355 ekteskap oppløst i 2020!

Hva som skjer etter en skilsmisse varierer. Noen forblir single for resten av livet, mens andre gifter seg på nytt med en annen person. I noen tilfeller er det barn inne i bildet, og andre ganger er det ikke det. Om barna er i en viss alder, så vil de oppleve at familiesituasjonen blir forandret. 

Det er imidlertid ikke bare i den generelle familiesituasjonen som blir endret når det skjer en så stor omveltning. Det får også konsekvenser for når arven skal deles mellom en persons arvinger en gang i fremtiden.

Foreldrene dine var gift, og har kun barn med hverandre

Om foreldrene dine var gift og kun hadde barn med hverandre, så vil prosessen rundt arveoppgjøret være ganske ukomplisert.

Da fungerer det nemlig slik at den gjenlevende ektefellen, som i dette tilfellet vil være din mor, har rett til å beholde alle avdødes eiendeler, samt bli boende i boligen de delte. Det forutsetter dog at de to ektefellene hadde felleseie, for da kan ikke avdøde arvinger kreve arven sin før senere.

I en slik situasjon så vil ikke arveoppgjøret etter far tas hånd før etter at mor også har gått bort.

Din far hadde barn fra tidligere forhold

Det kan også hende at dine foreldre giftet seg senere i livet, eller at din far har barn fra et forhold han hadde i tenårene eller tidlig i tyveårene. I arveloven omtales dette barnet eller disse barna som særkullsbarn.

Om det er tilfellet, så er avdødes gjenlevende ektefelle nødt til å innhente tillatelse fra avdødes særkullsbarn for å kunne bli boende i uskiftet bo. 

Særkullsbarna kan både samtykke eller ikke samtykke. Hvis de velger å si nei til gjenlevendes ektefelle forslag, så må særkullsbarnas arveandel skilles ut og deles mellom dem. 

Gjenlevende ektefelle trenger ikke å innhente tillatelse fra sine egne barn om å oppholde seg i uskiftet bo.

Din far giftet seg på nytt etter skilsmissen fra din mor

Som nevnt er det ikke alltid livet ender opp med å bli det man tror det skal bli. Eksempelvis så kan ekteskapet mellom foreldrene dine ende i en skilsmisse, og det kan hende at din far møter en annen kvinne og gifter seg på nytt.

Denne situasjonen fungerer på samme måte som om din far er gift med din mor samtidig som han har barn fra et tidligere forhold. Da må din mor hente samtykke fra de aktuelle særkullsbarna. I en slik situasjon er det dine foreldres felles barn som har rollen som særkullsbarna.

Din nye kone må med andre ord innhente tillatelse fra deg og eventuelt dine søsken for å kunne bli boende i dødsboet etter din far. Her spiller det ingen rolle hvor vidt dødsboet er din fars bolig som hans nye ektefelle flyttet inn i etter ekteskapsinngåelsen, eller om de har kjøpt noe sammen.

Ved et dødsfall er det avdødes slektsarvinger som får eierandelen fordelt mellom seg. I praksis betyr det at du eller dere eier din fars gamle bolig sammen med hans nye kone. I tillegg er det viktig å sette seg inn i den aktuelle situasjonen før dere bestemmer dere for å gi den nye kona deres tillatelse.

Arven etter din far ble gjort opp, og din mor sitter i skiftet bo

Når en person går bort, så er det ikke slik at alle ønsker å utsette arveoppgjøret. Noen velger derimot å ta hånd om det så bort som mulig, for å få det ut av verden. 

I praksis betyr det at arven etter din far fordeles mellom alle slektsarvingene, uavhengig av om det er felles barn med gjenlevende ektefelle eller særkullsbarn. Alle arvingene får arveandelen som de har rett på.

Det betyr at din mor blir sittende i et skiftet bo, noe som også kan betegnes som hennes bolig. Dermed inngår denne boligen i det som blir igjen etter henne når hun trer til side. Da vil denne eiendommen bli fordelt mellom hennes slektsarvinger i arveoppgjøret etter henne i fremtiden.

Felleseie vs. Særeie

Ved inngåelse av ekteskap, er det opp til de som gifter seg å bestemme hvilken formuesordning de ønsker å benytte seg av. De vanligste formuesordningene som finnes i dag er felleseie og særeie.

Hvilken formuesordning ektefellene har valgt vil også spille en rolle i forbindelse med arveoppgjøret og hvor komplisert eller ukomplisert prosessen blir.

Felleseie

Når man gifter seg med en annen person, så velger man å dele livet sitt med vedkommende, deriblant bolig, penger og andre eiendeler. 

Felleseie er formuen ektefellene opparbeider seg i løpet av ekteskapet. I forbindelse med felleseie vektlegges det ikke hvem som faktisk har betalt for og kjøpt de aktuelle gjenstandene. 

Ektefellenes felleseie skal deles likt mellom dem ved en eventuell skilsmisse, eller mellom slektsarvingene deres den dagen de dør. 

Særeie

Ved ekteskapsinngåelse kan man også velge å skrive en særeieavtale. Dette er en skriftlig avtale som omhandler hvilke eiendommer, gjenstander og lignende som ikke skal deles mellom ektefellene. Et annet ord som også brukes for særeie, er ektepakt.

På mange måter er dette en fordelaktig avtale, fordi den sikrer hver enkelt ektefelle ved en eventuell skilsmisse. Men det kommer naturligvis an på hvor stor formue du har når du gifter deg med partneren din.

Det er også mulig å velge den gylne middelvei i forbindelse med særeie. Ektefellene kan bli enige om hvilke verdier som skal omfattes av ektepakten, og så kan resten være felleseie. 

Mor kan bli boende i uskiftet bo

Det er med andre ord mulig for din mor å bli boende i uskiftet bo, men det kommer an på den generelle familiesituasjonen hvor enkelt det blir. 

Om alle barna avdøde har er felles med sin ektefelle/din mor, så kan hun gjøre dette uten tillatelse. Men om det er særkullsbarn inne i bildet, så er hun avhengig av å få tillatelse fra disse barna.

Arven gjøres opp etter mors bortgang

Dersom alle slektsarvinger samtykker til at gjenlevende ektefelle kan bli boende i et uskiftet bo, så betyr det i praksis at dere samtykker til en utsettelse av arveoppgjøret etter din far.

En utsettelse av arveoppgjøret etter din far fører til at arven ikke blir gjort opp før etter din mors bortgang.

Mange har sterke meninger om dette, men det er viktig å tenke på personen som har blitt berørt mest i denne situasjonen. Din mor har akkurat mistet sin livsledsager og har kanskje begynt å dra på årene selv. Da kan det være fint å få tillatelse til å oppholde seg der hun er vant til å være!