Økonomisk fullmakt 

Økonomisk fullmakt 

Økonomisk fullmakt  Det kan være ulike grunner til at du ikke er kapabel til å forvalte egen økonomi, eller trenger litt bistand. Typiske tilfeller er sykdom eller demens. Ved å skrive en økonomisk fullmakt, kan du sørge for at denne hjelpen blir gitt av noen du...

Økonomisk fullmakt mal 

Økonomisk fullmakt mal 

Økonomisk fullmakt mal  En økonomisk fullmakt er et juridisk dokument som gir en person (fullmektigen) myndighet til å ta beslutninger og handle på vegne av en annen person (fullmaktsgiver), i økonomiske forhold. Dette dokumentet er et nyttig verktøy for å...

Midlertidig verge? Her er alt du trenger å vite! 

Midlertidig verge? Her er alt du trenger å vite! 

Midlertidig verge? Her er alt du trenger å vite!  I noen situasjoner kan det være aktuelt å utnevne en midlertidig verge. Vedkommende vil håndtere vergehavers interesser ved behov. Men når er egentlig dette aktuelt, og hva innebærer det?   I dette innlegget finner du...

Mal testament 

Mal testament 

Mal testament  Å skrive et testament kan virke som en kompleks oppgave, men med en godt utformet mal kan denne prosessen bli mye enklere. En testament-mal gir deg struktur og veiledning for å sikre at dine ønsker blir tydelig kommunisert og at testamentet oppfyller de...

Mal Fullmakt 

Mal Fullmakt 

Mal Fullmakt  Å skrive en fullmakt er en viktig juridisk handling som gir en person (fullmaktsgiver) muligheten til å delegere bestemte rettigheter eller myndigheter til en annen person (fullmektig). Dette dokumentet gir klarhet og juridisk bindende autoritet til...

Hjelpemidler ved Parkinson 

Hjelpemidler ved Parkinson 

Hjelpemidler ved Parkinson  Det finnes en rekke hjelpemidler for personer med Parkinson. Disse kan blant annet gjøre det lettere å bevege seg om man har nedsatt balanse. Så, hvilke hjelpemidler finnes egentlig? Og får du kostnadene dekket av NAV?   I denne guiden...

Legalfullmakt vergemålsloven 

Legalfullmakt vergemålsloven 

Legalfullmakt vergemålsloven  For de som, på grunn av demens, skade eller sykdom, står overfor utfordringer med å ivareta sine økonomiske forpliktelser, kan legalfullmakt være en praktisk løsning. Denne ordningen tillater nære pårørende å utføre daglige økonomiske...

Legalfullmakt skjema 

Legalfullmakt skjema 

Legalfullmakt skjema  Legalfullmakt er en praktisk løsning for personer som av ulike grunner ikke lenger kan ta vare på sine egne økonomiske interesser. Denne ordningen gir nære pårørende en formell kompetanse til å representere og håndtere dagligdagse økonomiske...

Legalfullmakt eksempel 

Legalfullmakt eksempel 

Legalfullmakt eksempel  I møte med utfordringer knyttet til helse som demens eller annen svekket kapasitet, kan behovet for å håndtere økonomiske aspekter av ens liv være en kompleks oppgave. Legalfullmakten trer her inn som et verdifullt verktøy som gir nære...

Juridisk fullmakt  

Juridisk fullmakt  

Juridisk fullmakt   En juridisk fullmakt kan gi en utnevnt person myndigheten til å handle på en annens (fullmaktgivers) vegne. Fullmakten kan være begrenset til én spesiell situasjon, men kan også være av mer generell karakter. Dette åpner for mange muligheter!   Her...

Hvordan skrive testament? 

Hvordan skrive testament? 

Hvordan skrive testament?  Å skrive et testament er en viktig og emosjonell opplevelse som krever nøye vurdering og omtanke. Dette dokumentet gir deg muligheten til å formidle dine siste ønsker og fordele eiendelene dine på en måte som reflekterer dine verdier og...

Hvordan skrive fullmakt mal? 

Hvordan skrive fullmakt mal? 

Hvordan skrive fullmakt mal?  Å skrive en fullmakt kan virke som en kompleks oppgave, men med riktig veiledning og forståelse av formålet kan det være enklere enn du tror. En fullmakt er et juridisk dokument som gir den fullmektige autorisasjon til å handle på vegne...