Demenspårørende sine rettigheter  

Demenspårørende sine rettigheter  

Demenspårørende sine rettigheter   Har du en pårørende som lider av demens? Da er det noen rettigheter du må huske på at du har. Demens er en alvorlig sykdom som på et eller annet punkt fører til at personen som lider av det, blir hjelpetrengende.    Dette kan være en...

Demenstyper

Demenstyper

Demenstyper    Samlebetegnelsen demens benyttes om ulike skader og sykdommer som rammer hjernen, og som over tid blir stadig mer omfattende. Tilstanden gir gjerne utslag i form av hukommelsesproblemer, språk- og orienteringsvasker.  Her ser vi nærmere på ulike typer...

Er demens egentlig arvelig? 

Er demens egentlig arvelig? 

Er demens arvelig?  Demens er en fellesbetegnelse på diverse sykdommer i hjernen som i hovedsak påvirker hukommelsen, dårligere tenkningsevne og endringer i atferd. Det kan være skummelt å se endringene som påløper i et familiemedlem med demens, men er det arvelig? ...

Arveoppgjør   

Arveoppgjør   

Arveoppgjør    Et arveoppgjør eller dødsboskifte er den praktiske, juridiske og økonomiske avviklingen av alt arvelater etterlater seg av eiendeler og forpliktelser etter sin bortgang. Fordelingen av dette – samt oppgjøret av utgifter og forpliktelser – utgjør det...

3 typer demens 

3 typer demens 

3 typer demens  Det finnes flere typer demens og sykdommer som fører til demens.  Alzheimer  Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken som fører til demens. Alzheimers utgjør omtrent 60 % av alle som har demens, og årsakene som fører til Alzheimer er ofte de samme...

Hva gjør en verge?

Hva gjør en verge?

Hva gjør en verge? Vurderer du å bli eller søke om verge? Da kan det være greit å vite litt om hva en verge er, hvilke oppgaver det inneholder og hvordan det fungerer. Her kan du lese informasjonen du trenger for å ta avgjørelsen din. Et vergemål er en offentlig...

Ulike typer fullmakt

Ulike typer fullmakt

Ulike typer fullmakt Har du begynt å undersøke forskjellige former for fullmakter? Da har du nok oppdaget at vi har mange ulike typer her i Norge. Men hvilken fullmakt er rett for deg og din situasjon?  En fullmakt er en avtale som sørger for at du får hjelp til å...

Symptomer på delir

Symptomer på delir

Symptomer på delir Delir er en akutt tilstand som kan skape forvirring. Det er en vanlig men alvorlig tilstand som assosieres med risiko for skade og økt dødelighet. Derfor er det viktig å kjenne til symptomene, da forebygging og behandling gir best resultat om den...

Hvordan gi fullmakt til bankkonto?

Hvordan gi fullmakt til bankkonto?

Hvordan gi fullmakt til bankkonto? Trenger noen i familien hjelp til å styre økonomien? Når vi blir eldre kan det være mange faktorer som gjør det vanskeligere å ivareta økonomiske interesser og gjøremål. Akutt sykdom, ulykker og vansker med å håndtere nettbank og...

Fullmakt til å selge bolig

Fullmakt til å selge bolig

Fullmakt til å selge bolig Skal du selge bolig for noen andre? Av og til er det hensiktsmessig at et familiemedlem av eier opptrer som fullmektig. Men dersom du ikke står oppført som eier i boken, trenger du en fullmakt for å gjennomføre salget. Her er det strenge...

Fullmakt til å disponere konto

Fullmakt til å disponere konto

Fullmakt til å disponere konto Kjenner du noen som synes det er vanskelig å administrere nettbanken? Mange eldre finner PC og nettbank utfordrende. Som disponent kan du hjelpe med å betale regninger og holde oversikt på transaksjoner, betalinger, bevegelser og...

Fullmakt NAV

Fullmakt NAV

Fullmakt NAV Hvis noen andre skal hjelpe deg med NAV trenger de fullmakt. Denne fullmakten kan benyttes dersom noen skal ringe NAV på dine vegne eller møte opp på NAV-kontoret for deg. Fullmakter kan også brukes i forbindelse med skriftlige henvendelser.  En digital...