Tidlig demens test

Tidlig demens test Mistenker du at du har demens? Det finnes flere tester som kan stille eller utelukke diagnosen. Det viktigste er å ta kontakt med legen dersom du har bekymringer. Sykdomshistorie, symptomer og tester brukes for å stille en endelig diagnose. Demens...

Frontallapp demens

Frontallapp demens Frontallappdemens er en form for demens som vanligvis rammer personer mellom 50 og 70 år Personer med sykdommen vil tidlig oppleve endringer i språk, personlig og atferd. Tilstanden rammer panne- og tinninglappene som befinner seg fremst i hjernen...

Demens ulike faser

Demens ulike faser Demenssykdommer utvikler seg langsomt. I starten er symptomene milde og lite merkbare for både den berørte og pårørende. Forløpet kan derfor være vanskelig å forutsi, men vil i stor grad avhenge av typen demens og årsak. Vi pleier å dele demens inn...

Hva er demens?

Hva er demens? Demens er en fellesbetegnelse på sykdommer som skader hjernen og medfører kognitiv svikt. Demenssykdommer er ikke uvanlig og rammer både eldre og yngre. Til enhver tid er over 100 000 mennesker i Norge rammet av en demenstilstand, og selv om de fleste...

Hva koster det å skrive testamente?

Hva koster det å skrive testamente? Hva koster det å skrive testamente? Generelt sett er ikke det å skrive testamente en dyr affære. Ved å skrive det på egen hånd og oppbevare det hjemme hos deg selv, så vil kostnadene holdes på et minimum. I så tilfelle er det bare...

Skjevdeling av arv

Skjevdeling av arv Skjevdeling av arv er noe mange har spørsmål om i forbindelse med ekteskapsbrudd. Se for deg at du tidligere har arvet 2 000 000 kroner av en avdød far eller mor. Hva skjer med disse pengene om du skiller deg fra ektefellen? Kan den tidligere...

Forskjellen på demens og Alzheimer

Forskjellen på demens og Alzheimer Demens og Alzheimer blandes ofte sammen. Alzheimer er en sykdom som fører til demens, og demens er en samlebetegnelse på sykdommer som fører til skader og tap av hjerneceller. Det går verken an å kurere eller reversere Alzheimers...

Arveforskudd

Arveforskudd Arveforskudd og gaver er en grei løsning når du ønsker å gi bort deler av formuen din mens du enda lever. Mange ønsker for eksempel å hjelpe barna sine ut på boligmarkedet, og da kan forskudd på arv være en smart løsning. Det er også mulig å gi bort...

Nye arveregler 2021

Nye arveregler 2021 Nye arveregler ble innført i 2021. Fra og med 1. januar ble det blant annet endringer i paragrafene som omhandler pliktdelsarv, testamentering og avkortning i arv. Dersom du har samboeravtale, ektepakt eller lignende, kan det i noen tilfeller være...

Vedvarende fullmakt

Vedvarende fullmakt En vedvarende fullmakt fungerer som en vanlig fullmakt, men kan få over til å bli en fremtidsfullmakt hvis fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Dette er en måte å sikre din egen stemme, også i fremtiden. En...