Arveforskudd

Arveforskudd Arveforskudd og gaver er en grei løsning når du ønsker å gi bort deler av formuen din mens du enda lever. Mange ønsker for eksempel å hjelpe barna sine ut på boligmarkedet, og da kan forskudd på arv være en smart løsning. Det er også mulig å gi bort...

Nye arveregler 2021

Nye arveregler 2021 Nye arveregler ble innført i 2021. Fra og med 1. januar ble det blant annet endringer i paragrafene som omhandler pliktdelsarv, testamentering og avkortning i arv. Dersom du har samboeravtale, ektepakt eller lignende, kan det i noen tilfeller være...

Vedvarende fullmakt

Vedvarende fullmakt En vedvarende fullmakt fungerer som en vanlig fullmakt, men kan få over til å bli en fremtidsfullmakt hvis fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Dette er en måte å sikre din egen stemme, også i fremtiden. En...

Vaskulær demens

Vaskulær demens Vaskulær demens rammer 15 til 20 % av personer med demens i Norge. Dette er en form for demens som kommer av svikt i hjernens blodtilførsel, som følge av blodpropp og hjerneslag.  Sykdommen er ikke direkte arvelig, men risikofaktorene kan være det....

Demens pårørende

Demens pårørende Demens er en sykdom som kan komme plutselig. Det finnes flere forskjellige former for demens og sykdomsforløpet vil være svært forskjellig og individuelt. Som pårørende kan diagnosen være tøff og vanskelig i starten. Hvis du mistenker at noen av dine...

Begynnende demens

Begynnende demens Demens er en gruppe sykdommer som reduserer evnen til å ta vare på seg selv. Vi har flere ulike former for demens, men felles for sykdommene er at de kommer sakte og utvikler seg over tid. Jo tidligere diagnosen blir stilt, jo lettere blir det å...

Fullmakt økonomi

Fullmakt økonomi Hvis du blir rammet av alvorlig sykdom eller demens i fremtiden, vil du ha behov for hjelp til å forvalte egen økonomi. Dette sikrer at økonomien din blir styrt på en måte du er komfortabel med, og som du har satt retningslinjene til. Hvis du blir ute...

Demens

Demens Demens er en samlebetegnelse knyttet til sykdommer som forårsaker hukommelsessvikt. Det er viktig å kjenne til symptomene på demens, for å kunne lindre symptomer og gjøre seg forberedt til sykdomsforløpet og prognoser. Forekomsten av demens i Norge blir stadig...

Aktiviteter for eldre med demens

Aktiviteter for eldre med demens Det er naturlig for oss å være i aktivitet, og meningsfulle aktiviteter er viktig for å fylle hverdagen og styre mestringsfølelsen. Men når de fysiske og kognitive funksjonene blir nedsatt, kan det bli vanskeligere å utføre daglige...

Legalfullmakt

Legalfullmakt Når en person blir syk, kan det være vanskelig å ta vare på økonomien. Mange opplever mindre problemer som vansker med å håndtere nettbanken, eller vansker med å betale regninger i tide. Hvis behovet for hjelp ikke strekker seg utover det rent...