Oppsigelse av verge 

Oppsigelse av verge 

Oppsigelse av verge  Å si opp en verge er en viktig prosess som krever nøye gjennomtenkning og kunnskap om gjeldende juridiske retningslinjer. Mennesker kan finne seg i situasjoner der de føler at det er på tide å frigjøre seg fra vergens tjenester, enten det skyldes...

Oppnevning av verge 

Oppnevning av verge 

Oppnevning av verge  Å oppnevne en verge er en viktig og nødvendig prosess for enkeltpersoner som av ulike grunner ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser. Dette kan skyldes sykdom, skade, eller andre forhold som begrenser ens evne til å ta...

Oppnevnelse av verge 

Oppnevnelse av verge 

Oppnevnelse av verge  Når en person står overfor utfordringer knyttet til helse, alderdom eller andre omstendigheter som begrenser evnen til å ivareta egne interesser, kan oppnevnelse av verge være en nødvendig og omsorgsfull beslutning. Denne prosessen involverer...

Oppdragsfullmakt 

Oppdragsfullmakt 

Oppdragsfullmakt  En oppdragsfullmakt, også kjent som «muntlig fullmakt» eller formelt kjent som «§18-fullmakt», bygger kun på en intern avtale mellom fullmaktsgiver og fullmektigen. Denne typen fullmakt skiller seg fra andre fullmakter ved at den kun deles med...

Økonomisk verge 

Økonomisk verge 

Økonomisk verge  En økonomisk verge er en person som har i oppgave å ivareta en annens økonomiske anliggende. De som trenger hjelp til å ivareta egne interesser kan få oppnevnt en verge av Statsforvalteren. Man kan også bestemme hvem som skal hjelpe en, gitt at man...

Økonomisk fullmakt 

Økonomisk fullmakt 

Økonomisk fullmakt  Det kan være ulike grunner til at du ikke er kapabel til å forvalte egen økonomi, eller trenger litt bistand. Typiske tilfeller er sykdom eller demens. Ved å skrive en økonomisk fullmakt, kan du sørge for at denne hjelpen blir gitt av noen du...

Økonomisk fullmakt mal 

Økonomisk fullmakt mal 

Økonomisk fullmakt mal  En økonomisk fullmakt er et juridisk dokument som gir en person (fullmektigen) myndighet til å ta beslutninger og handle på vegne av en annen person (fullmaktsgiver), i økonomiske forhold. Dette dokumentet er et nyttig verktøy for å...

Midlertidig verge? Her er alt du trenger å vite! 

Midlertidig verge? Her er alt du trenger å vite! 

Midlertidig verge? Her er alt du trenger å vite!  I noen situasjoner kan det være aktuelt å utnevne en midlertidig verge. Vedkommende vil håndtere vergehavers interesser ved behov. Men når er egentlig dette aktuelt, og hva innebærer det?   I dette innlegget finner du...

Mal testament 

Mal testament 

Mal testament  Å skrive et testament kan virke som en kompleks oppgave, men med en godt utformet mal kan denne prosessen bli mye enklere. En testament-mal gir deg struktur og veiledning for å sikre at dine ønsker blir tydelig kommunisert og at testamentet oppfyller de...

Mal Fullmakt 

Mal Fullmakt 

Mal Fullmakt  Å skrive en fullmakt er en viktig juridisk handling som gir en person (fullmaktsgiver) muligheten til å delegere bestemte rettigheter eller myndigheter til en annen person (fullmektig). Dette dokumentet gir klarhet og juridisk bindende autoritet til...

Hjelpemidler ved Parkinson 

Hjelpemidler ved Parkinson 

Hjelpemidler ved Parkinson  Det finnes en rekke hjelpemidler for personer med Parkinson. Disse kan blant annet gjøre det lettere å bevege seg om man har nedsatt balanse. Så, hvilke hjelpemidler finnes egentlig? Og får du kostnadene dekket av NAV?   I denne guiden...

Legalfullmakt vergemålsloven 

Legalfullmakt vergemålsloven 

Legalfullmakt vergemålsloven  For de som, på grunn av demens, skade eller sykdom, står overfor utfordringer med å ivareta sine økonomiske forpliktelser, kan legalfullmakt være en praktisk løsning. Denne ordningen tillater nære pårørende å utføre daglige økonomiske...