Lewy-body demens

Lewy-body demens Lewy-body demens er en type demens som ligner på både Parkinsons og Alzheimers sykdom. Sykdommen rammer i hovedsak mennesker over 70 år, og er den tredje mest utbredte formen for demens i Norge. I motsetning til andre former for demens, vil  personer...

Forebygge demens

Forebygge demens Demens er en hjernesykdom som kommer snikende på deg bakfra. Symptomer på demens er gjerne ting som folk flest blåser bort som vanlige tegn på at man er i ferd med å bli eldre. For det å bli eldre er jo helt naturlig, men det er faktisk ikke alltid...

Arv som gave

Arv som gave Kan man gi bort arv som gave? Mange ønsker å hjelpe barna sine økonomisk mens de enda lever, og da kan forskudd på arven være en løsning. Arv som gave er litt annerledes, da dette betyr at gaven ikke trekkes fra i et arveoppgjør. La oss se nærmere på...

Verge ved demens

Verge ved demens Dersom du har blitt diagnostisert med demens, er det viktig å planlegge resten livet tidlig i sykdomsforløpet. Det er vanskelig å forutsi sykdomsutviklingen, men det finnes ordninger som kan sikre at din økonomi og dine interesser blir ivaretatt i...

Overdragelse av eiendom til barn

Overdragelse av eiendom til barn Overdragelse av eiendom til barn er ofte ønskelig mens foreldrene enda lever. Det er imidlertid en del ting du bør huske på dersom du skal overdra eiendommen din til barnet ditt. Mange foreldre er usikre på hva som er mest gunstig....

Symptomer på demens

Symptomer på demens Demens er en hjernesykdom, og det finnes mange symptomer på denne sykdommen. Grunnen til det er at det er mange underliggende sykdommer som kan føre til demens. Alzheimers sykdom er en av de vanligste sykdommene som fører til demens. Det sier seg...

Lewy body demens prognose

Lewy body demens prognose Formen for demens, kalt Lewy body er mindre utbredt enn for eksempel Alzheimer. I overkant av 10 % av demenstilfeller, skyldes dette legemet. Denne formen for demens kan være vanskelig å oppdage, og å behandle. Mange forskningsfelt er veldig...

Krav til gyldig testamente

Krav til gyldig testamente Mange testamenter har blitt kjent ugyldige ved arveoppgjør. Grunnene til dette har vært utydelig formulering i testamentet om hva det er testatoren ønsker skal skje med formuen. Og det har blitt gjort fordelinger i strid med arveloven. En ny...

Fremtidsfullmakt | Tinglysning

Fremtidsfullmakt | Tinglysning Tinglysning kan betraktes som offentlig registrering av avtaler som inngås mellom ulike parter. Denne prosessen er vanlig både når det gjelder avtaler om løsøre, eiendom, ektepakter og lignende. Ved kjøp og salg av eiendom er det for...

Forskudd på arv ved demens

Forskudd på arv ved demens Mange er usikre på hvilke regler som gjelder ved forskudd på arv ved demens. Når noen rammes av demens vil de som regel få oppnevnt en verge av Fylkesmannen dersom de ikke har en fremtidsfullmakt. Personen som er rammet av demens har altså...