Hva er en oppdragsfullmakt?

Hva er en oppdragsfullmakt? En oppdragsfullmakt er en uselvstendig fullmakt. Denne bygger kun på en intern avtale mellom fullmaktsgiver og fullmektige. Men hva betyr egentlig dette og når kan en oppdragsfullmakt være nyttig? Det skal vi se nærmere på. Oppdragsfullmakt...

Ulike typer demens

Ulike typer demens Det finnes mange typer demens og det er flere sykdommer som kan føre til demens eller gi demenssymptomer. Alzheimer rammer rundt 60 % av demenstilfeller, og er derfor den mest vanlige formen.  Vaskulær demens, demens med Lewy-legemer,...

Vaskulær demens forløp

Vaskulær demens forløp Demenssykdommer har forskjellige forløp og symptomene kan variere fra person til person. Vaskulær demens rammer 20 % av alle med demens og kan oppstå av flere grunner.   Hvis sykdommen skyldes hjerneslag eller blødning i hjernen, kommer ofte...

Delir

Delir Delir, også kalt Delirium, er en tilstand som skaper akutt forvirring. Sykdommen oppstår vanligvis grunnet utløsende og predisponerende faktorer. Delir kan behandles og forebygges, men det er viktig å kjenne til symptomene og kontakte lege snarest.  I denne...

Demens symptomer test

Demens symptomer test Mistenker du at hukommelsen har begynt å svikte? En test kan kartlegge symptomer som følger med demens. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke tester legen gjør, og hva du kan forvente. Det finnes dessverre ingen test som utelukkende kan...

Hjelp til arveoppgjør

Hjelp til arveoppgjør Arveoppgjør er en prosess som kan by på mange utfordringer, særlig om du ikke vet hva du driver med. Derfor er det praktisk at det faktisk er mulig å få hjelp til dette.  Om du trenger hjelp til arveoppgjør, så finnes det mange instanser som kan...

Forskudd på arv | Skatt

Forskudd på arv | Skatt Hvilke regler gjelder vedrørende forskudd på arv og skatt? Mange er usikre på hvorvidt pengegaver eller arv vil utløse skatteplikt hos mottaker. Det er viktig å sette seg inn i skatter og avgifter slik at man unngår overraskelser underveis. La...

Gi bort arv mens man lever

Gi bort arv mens man lever Etter ethvert dødsfall følger det et mer eller mindre komplisert arveoppgjør. En avgjørende faktor for hvor komplisert et arveoppgjør blir, er hvor mange arvinger avdøde etterlater seg. Et arveoppgjør som omfatter få arvinger vil naturligvis...

Oppbevaring av testament

Oppbevaring av testament Når noen har skrevet et testament, er det viktig at dette oppbevares på et trygt sted. Noen ganger kan det være nødvendig å gjøre små eller store endringer på testamentet, men den generelle tanken er at det skal ligge til den dagen det skal...

Hvor lang tid tar et arveoppgjør?

Hvor lang tid tar et arveoppgjør? Døden kan komme snikende, men den kan også slå ned som et lynnedslag. Det er med andre ord ikke alltid at man vet at døden kommer, og i disse tilfellene kan det være vanskelig å forberede seg. Gjennom livet er det ikke uvanlig at man...

Hvordan skrive et testament?

Hvordan skrive et testament? Er du usikker på hvordan du skal skrive et testament? Det finnes en rekke krav som må oppfylles for at dette viktige dokumentet skal regnes som gyldig. I tillegg finnes det spesifikke krav til hvem som kan skrive et testament. Det å skrive...

Hvordan gi forskudd på arv?

Hvordan gi forskudd på arv? Hvordan gi forskudd på arv, for eksempel når du skal hjelpe barna ut på boligmarkedet? Dette er det mange som lurer på. Arveforskudd innebærer at hele eller deler av arven gis til arvtaker før det endelige arveoppgjøret. Arvelater gir med...