Alkohol demens symptomer

Alkohol demens symptomer Har du hørt om Alzheimers sykdom? Det har du antageligvis siden denne sykdommen står for rundt 60 % av alle demenstilfeller som man har hørt om. Alkoholassosiert demens er en annen form for demens, men denne er ikke like vanlig. Denne...

Pårørende demens

Pårørende demens Har en av dine nærmeste fått en demensdiagnose? God kunnskap om sykdommen gjør det lettere å håndtere møter og takle fremtidige utfordringene demens medfører. Dette er en sykdom som forverres med årene og derfor er det viktig å søke hjelp tidlig....

Demens med lewy legemer

Demens med lewy legemer Demens med lewy legemer er den andre eller tredje mest vanlige typen demens etter Alzheimer. Den skiller seg ut med både psykiatriske, kognitive og motoriske symptomer. Sykdommen er ofte knyttet til Parkinsons og oppstår som regel etter fylte...

Tidlig demens test

Tidlig demens test Mistenker du at du har demens? Det finnes flere tester som kan stille eller utelukke diagnosen. Det viktigste er å ta kontakt med legen dersom du har bekymringer. Sykdomshistorie, symptomer og tester brukes for å stille en endelig diagnose. Demens...

Frontallapp demens

Frontallapp demens Frontallappdemens er en form for demens som vanligvis rammer personer mellom 50 og 70 år Personer med sykdommen vil tidlig oppleve endringer i språk, personlig og atferd. Tilstanden rammer panne- og tinninglappene som befinner seg fremst i hjernen...

Demens ulike faser

Demens ulike faser Demenssykdommer utvikler seg langsomt. I starten er symptomene milde og lite merkbare for både den berørte og pårørende. Forløpet kan derfor være vanskelig å forutsi, men vil i stor grad avhenge av typen demens og årsak. Vi pleier å dele demens inn...

Hva er demens?

Hva er demens? Demens er en fellesbetegnelse på sykdommer som skader hjernen og medfører kognitiv svikt. Demenssykdommer er ikke uvanlig og rammer både eldre og yngre. Til enhver tid er over 100 000 mennesker i Norge rammet av en demenstilstand, og selv om de fleste...

Hva koster det å skrive testamente?

Hva koster det å skrive testamente? Hva koster det å skrive testamente? Generelt sett er ikke det å skrive testamente en dyr affære. Ved å skrive det på egen hånd og oppbevare det hjemme hos deg selv, så vil kostnadene holdes på et minimum. I så tilfelle er det bare...

Skjevdeling av arv

Skjevdeling av arv Skjevdeling av arv er noe mange har spørsmål om i forbindelse med ekteskapsbrudd. Se for deg at du tidligere har arvet 2 000 000 kroner av en avdød far eller mor. Hva skjer med disse pengene om du skiller deg fra ektefellen? Kan den tidligere...

Forskjellen på demens og Alzheimer

Forskjellen på demens og Alzheimer Demens og Alzheimer blandes ofte sammen. Alzheimer er en sykdom som fører til demens, og demens er en samlebetegnelse på sykdommer som fører til skader og tap av hjerneceller. Det går verken an å kurere eller reversere Alzheimers...