Skjema arv og gave 

Skjema arv og gave 

Skjema arv og gave  Å forstå forskjellen mellom gaver og forskudd på arv er avgjørende når du planlegger å fordele din formue til arvinger. Gaver og forskudd på arv har ulike juridiske konsekvenser og betingelser.   I denne artikkelen vil vi se nærmere på dette, samt...

Si opp verge 

Si opp verge 

Si opp verge  Å ha en verge er et juridisk forhold som oppstår når en person, av ulike årsaker, ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser. Vergen har ansvar for å ta beslutninger på vegne av personen under vergemål, enten det gjelder økonomiske eller...

Sette opp testament 

Sette opp testament 

Sette opp testament  Et testament er et juridisk dokument som gir deg muligheten til å bestemme hvordan dine eiendeler og verdier skal fordeles etter din død. Enten du ønsker å sikre at dine kjære arver i samsvar med dine ønsker, eller om du har spesielle eiendeler du...

Samtykkekompetanse ved demens 

Samtykkekompetanse ved demens 

Samtykkekompetanse ved demens  Ved demens kan din samtykkekompetanse påvirkes. Demenssykdom kan påvirke evnen til å forstå konsekvensen av egne valg, blant annet i behandlingssammenheng. Hva vil egentlig skje dersom du mister evnen til å ta egne valg?   Her ser vi...

Salg med fullmakt 

Salg med fullmakt 

Salg med fullmakt  Salg av eiendom ved bruk av fullmakt er en prosess som krever nøye planlegging og overholdelse av juridiske retningslinjer. Dette kan omfatte situasjoner hvor en person ikke kan selge sin egen eiendom på grunn av sykdom, alder eller annen grunn. Å...

Særskilt erklæring: Alt du trenger å vite! 

Særskilt erklæring: Alt du trenger å vite! 

Særskilt erklæring: Alt du trenger å vite!  Med en særskilt erklæring kan man påvirke fullmaktens rammer og virkningsområder via en tredjeperson. Man kan blant annet velge at fullmakten skal tilbakekalles, dersom en erklæring som dette foreligger.   Her ser vi nærmere...

Realitetsorientering ved demens 

Realitetsorientering ved demens 

Realitetsorientering ved demens  Er det smart å gi personer med demens en realitetsorientering? Demensrammede vil ofte slite med tid og sted, og kan ha glemt at ektefellen eller andre som stod dem nærme har gått bort. Som omsorgsperson lurer du kanskje på hvordan du...

Privatperson fullmakt 

Privatperson fullmakt 

Privatperson fullmakt  Å gi fullmakt til privatpersoner er en praktisk og fleksibel måte å delegere myndighet på, enten det handler om å få hjelp med dagligdagse oppgaver, administrere dine personlige eller økonomiske forhold, eller håndtere viktige dokumenter og...

Pårørende av en med demens? 

Pårørende av en med demens? 

Pårørende av en med demens?  Som pårørende av noen med demens, kan du oppleve å ha spørsmål om både rettigheter og følelsesmessige reaksjoner. Og ikke minst – hvordan skal man håndtere situasjonen dersom den demente ikke ønsker å flytte på sykehjem?  Her gir vi deg...

Parkinson og demens – en sammenheng? 

Parkinson og demens – en sammenheng? 

Parkinson og demens – en sammenheng?  Parkinson og demens omtales ofte i forbindelse med hverandre. Enten du er pårørende av noen med Parkinson, eller har sykdommen selv, lurer du kanskje på om det er en sammenheng mellom de to.    Her gir vi deg svar. Parkinson kan...

Overføring av eiendom til barn 

Overføring av eiendom til barn 

Overføring av eiendom til barn  Å overføre eiendom fra foreldre til barn er en prosess som krever nøye vurderinger av juridiske og skattemessige implikasjoner. Med endringer i arveavgiften og skattereglene i 2014, er det essensielt å forstå konsekvensene av en slike...

Overføring av bolig til barn 

Overføring av bolig til barn 

Overføring av bolig til barn  Å overdra boligen til barna er ikke bare en gest av kjærlighet og familiens sammenhold, det er også et strategisk skritt for å sikre økonomisk fleksibilitet og en effektiv arveplanlegging.    Denne artikkelen ser på den økonomiske og...