Oppbevaring av testament

Oppbevaring av testament Når noen har skrevet et testament, er det viktig at dette oppbevares på et trygt sted. Noen ganger kan det være nødvendig å gjøre små eller store endringer på testamentet, men den generelle tanken er at det skal ligge til den dagen det skal...

Hvor lang tid tar et arveoppgjør?

Hvor lang tid tar et arveoppgjør? Døden kan komme snikende, men den kan også slå ned som et lynnedslag. Det er med andre ord ikke alltid at man vet at døden kommer, og i disse tilfellene kan det være vanskelig å forberede seg. Gjennom livet er det ikke uvanlig at man...

Hvordan skrive et testament?

Hvordan skrive et testament? Er du usikker på hvordan du skal skrive et testament? Det finnes en rekke krav som må oppfylles for at dette viktige dokumentet skal regnes som gyldig. I tillegg finnes det spesifikke krav til hvem som kan skrive et testament. Det å skrive...

Hvordan gi forskudd på arv?

Hvordan gi forskudd på arv? Hvordan gi forskudd på arv, for eksempel når du skal hjelpe barna ut på boligmarkedet? Dette er det mange som lurer på. Arveforskudd innebærer at hele eller deler av arven gis til arvtaker før det endelige arveoppgjøret. Arvelater gir med...

Framtidsfullmakt pris

Framtidsfullmakt pris En Fremtidsfullmakt sikrer at din stemme blir hørt, også i fremtiden. Dessverre er det mange som tar seg godt betalt for utarbeidelse av slike fullmakter. Velger du et advokatbyrå, må du regne med minst 3 000 kr– men hos oss får du Norges beste...

Når utbetales arveoppgjør?

Når utbetales arveoppgjør? Når utbetales arveoppgjør i etterkant av en arvelaters bortgang? Som livsarving står du fremst i arverekken. Du har rett på din andel av pliktdelsarven, etter at eventuell forskuddsarv er trukket fra.  La oss se nærmere på utbetaling av arv....

Forskudd på arv grense

Forskudd på arv grense Har forskudd på arv en grense når det kommer til verdi? Dette er det mange som lurer på. Kanskje du vurderer å gi forskuddsarv til et barn som skal komme seg ut på boligmarkedet for første gang? Da gjelder det å finne ut hvor mye du kan gi i...

Symptomer demens

Symptomer demens Demens er en samlebetegnelse på sykdommer som rammer hjernen. Symptomene gjør det vanskelig for pasienten å orientere seg og utføre dagligdagse gjøremål. Problemer med språk og svekket hukommelse er blant de vanligste symptomene.  Symptomene på demens...

Forskudd på arv fribeløp

Forskudd på arv fribeløp De fleste har nok hørt om at det er mulig å gi forskudd på arv, men å vite hvor mye man egentlig har lov å gi er noe helt annet. Dette er noe som imidlertid byr på hodebry for veldig mange. Men finnes det egentlig et fribeløp i forbindelse med...

Symptomer på demens hos yngre

Symptomer på demens hos yngre Mange ønsker å lære mer om symptomer på demens hos yngre. Det er nemlig ikke bare eldre som rammes av demens. I Norge finnes det mer enn 4 500 yngre individer som er rammet av demens, for eksempel i form av alzheimer. Det å rammes av...

Forfordeling av arv

Forfordeling av arv Når en person dør, er det ikke slik at kapittelet lukkes og låses automatisk for aldri å bli åpnet igjen. I stedet venter det en prosess med potensial til å strekke seg over lang tid. Denne prosessen kjenner de fleste av oss som arveoppgjør.  Om...

Begynnende demens symptomer

Begynnende demens symptomer Mange nordmenn forsikrer seg ved å skrive en framtidsfullmakt. Den trer i kraft dersom noe inntreffer i fremtiden. Behovet for en framtidsfullmakt kan være når en får demens eller andre alvorlige sinnslidelser. Slike lidelser påvirker evnen...