Symptomer på Parkinson 

Symptomer på Parkinson 

Symptomer på Parkinson  Parkinson er en nevrologisk sykdom som forårsaker skjelvinger, stivhet og problemer med balansen. Den kan ramme mennesker i yngre alder, men forekommer stort sett hos de over 60.  Vi vet fortsatt ikke veldig mye om Parkinson, eller hva som...

Fullmakt for Posten 

Fullmakt for Posten 

Fullmakt for Posten  En fullmakt er et skriftlig dokument som sier at en annen person kan gjøre noe for deg, eller ta viktige valg for deg, som vanligvis krever ditt oppmøte og din identifikasjon. Dette kan være svært nyttig dersom du er såpass syk at du ikke klarer...

Disposisjonsfullmakt: En guide

Disposisjonsfullmakt: En guide

Disposisjonsfullmakt: En guide   En disposisjonsfullmakt kan være til hjelp når kontoeier selv ikke kan eller ønsker å håndtere det økonomiske selv. Har du kanskje en eldre mor, far, bestemor eller andre som begynner å se dårlig, eller som synes at bruk av nettbank er...

Demenspårørende sine rettigheter  

Demenspårørende sine rettigheter  

Demenspårørende sine rettigheter   Har du en pårørende som lider av demens? Da er det noen rettigheter du må huske på at du har. Demens er en alvorlig sykdom som på et eller annet punkt fører til at personen som lider av det, blir hjelpetrengende.    Dette kan være en...

Demenstyper

Demenstyper

Demenstyper    Samlebetegnelsen demens benyttes om ulike skader og sykdommer som rammer hjernen, og som over tid blir stadig mer omfattende. Tilstanden gir gjerne utslag i form av hukommelsesproblemer, språk- og orienteringsvasker.  Her ser vi nærmere på ulike typer...

Er demens egentlig arvelig? 

Er demens egentlig arvelig? 

Er demens arvelig?  Demens er en fellesbetegnelse på diverse sykdommer i hjernen som i hovedsak påvirker hukommelsen, dårligere tenkningsevne og endringer i atferd. Det kan være skummelt å se endringene som påløper i et familiemedlem med demens, men er det arvelig? ...

Arveoppgjør   

Arveoppgjør   

Arveoppgjør    Et arveoppgjør eller dødsboskifte er den praktiske, juridiske og økonomiske avviklingen av alt arvelater etterlater seg av eiendeler og forpliktelser etter sin bortgang. Fordelingen av dette – samt oppgjøret av utgifter og forpliktelser – utgjør det...

3 typer demens 

3 typer demens 

3 typer demens  Det finnes flere typer demens og sykdommer som fører til demens.  Alzheimer  Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken som fører til demens. Alzheimers utgjør omtrent 60 % av alle som har demens, og årsakene som fører til Alzheimer er ofte de samme...

Hva gjør en verge?

Hva gjør en verge?

Hva gjør en verge? Vurderer du å bli eller søke om verge? Da kan det være greit å vite litt om hva en verge er, hvilke oppgaver det inneholder og hvordan det fungerer. Her kan du lese informasjonen du trenger for å ta avgjørelsen din. Et vergemål er en offentlig...

Ulike typer fullmakt

Ulike typer fullmakt

Ulike typer fullmakt Har du begynt å undersøke forskjellige former for fullmakter? Da har du nok oppdaget at vi har mange ulike typer her i Norge. Men hvilken fullmakt er rett for deg og din situasjon?  En fullmakt er en avtale som sørger for at du får hjelp til å...

Symptomer på delir

Symptomer på delir

Symptomer på delir Delir er en akutt tilstand som kan skape forvirring. Det er en vanlig men alvorlig tilstand som assosieres med risiko for skade og økt dødelighet. Derfor er det viktig å kjenne til symptomene, da forebygging og behandling gir best resultat om den...

Hvordan gi fullmakt til bankkonto?

Hvordan gi fullmakt til bankkonto?

Hvordan gi fullmakt til bankkonto? Trenger noen i familien hjelp til å styre økonomien? Når vi blir eldre kan det være mange faktorer som gjør det vanskeligere å ivareta økonomiske interesser og gjøremål. Akutt sykdom, ulykker og vansker med å håndtere nettbank og...