Hvordan gi fullmakt til bankkonto?

Hvordan gi fullmakt til bankkonto?

Hvordan gi fullmakt til bankkonto? Trenger noen i familien hjelp til å styre økonomien? Når vi blir eldre kan det være mange faktorer som gjør det vanskeligere å ivareta økonomiske interesser og gjøremål. Akutt sykdom, ulykker og vansker med å håndtere nettbank og...

Fullmakt til å selge bolig

Fullmakt til å selge bolig

Fullmakt til å selge bolig Skal du selge bolig for noen andre? Av og til er det hensiktsmessig at et familiemedlem av eier opptrer som fullmektig. Men dersom du ikke står oppført som eier i boken, trenger du en fullmakt for å gjennomføre salget. Her er det strenge...

Fullmakt til å disponere konto

Fullmakt til å disponere konto

Fullmakt til å disponere konto Kjenner du noen som synes det er vanskelig å administrere nettbanken? Mange eldre finner PC og nettbank utfordrende. Som disponent kan du hjelpe med å betale regninger og holde oversikt på transaksjoner, betalinger, bevegelser og...

Fullmakt NAV

Fullmakt NAV

Fullmakt NAV Hvis noen andre skal hjelpe deg med NAV trenger de fullmakt. Denne fullmakten kan benyttes dersom noen skal ringe NAV på dine vegne eller møte opp på NAV-kontoret for deg. Fullmakter kan også brukes i forbindelse med skriftlige henvendelser.  En digital...

Hvordan skrive fullmakt til apotek?

Hvordan skrive fullmakt til apotek?

Hvordan skrive fullmakt til apotek? Trenger du hjelp fra andre til å hente ut medisiner på apoteket? Da trenger vedkommende en fullmakt fra deg. På Apotekforeningen sine nettsider finner du en mal som kan lastes ned, skrives ut og fylles inn.  Hvis du ikke har...

Fullmakt demens

Fullmakt demens

Fullmakt demens Hvis du skulle bli alvorlig syk i fremtiden kan du trenge hjelp til å styre egen økonomi. Med en fullmakt kan du være trygg på at din stemme blir hørt og at dine ønsker blir møtt, selv når du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser.  Det...

Hva er en frasagnsfullmakt?

Hva er en frasagnsfullmakt?

Hva er en frasagnsfullmakt? Vi har mange former for fullmakt i Norge. En frasagnsfullmakt er en fullmakt hvor fullmaktsgiver gir tredjepersonen informasjon om fullmakten. Men når er det behov for en frasagnsfullmakt og hvem har nytte av denne? Det skal vi se nærmere...

Fullmakt til å hente medisiner

Fullmakt til å hente medisiner

Fullmakt til å hente medisiner Trenger du hjelp til å hente ut medisiner? Når vi blir dårlig til beins, sengeliggende eller ikke har mulighet til å stille på apoteket selv, kan vi få hjelp av andre til å hente ut resepter og medisiner. I slike situasjoner blir det...

Fullmakt for eldre

Fullmakt for eldre

Fullmakt for eldre De som lider av uhelbredelig sykdom og eldre vil ha behov for noen som kan ivareta deres interesser i fremtiden. Hvordan skal personlige forhold og økonomi håndteres? Dette kan bestemmes gjennom tre ulike ordninger: Framtidsfullmakt, vergemål og...

Hva er en oppdragsfullmakt?

Hva er en oppdragsfullmakt?

Hva er en oppdragsfullmakt? En oppdragsfullmakt er en uselvstendig fullmakt. Denne bygger kun på en intern avtale mellom fullmaktsgiver og fullmektige. Men hva betyr egentlig dette og når kan en oppdragsfullmakt være nyttig? Det skal vi se nærmere på. Oppdragsfullmakt...

Ulike typer demens

Ulike typer demens

Ulike typer demens Det finnes mange typer demens og det er flere sykdommer som kan føre til demens eller gi demenssymptomer. Alzheimer rammer rundt 60 % av demenstilfeller, og er derfor den mest vanlige formen.  Vaskulær demens, demens med Lewy-legemer,...

Vaskulær demens forløp

Vaskulær demens forløp

Vaskulær demens forløp Demenssykdommer har forskjellige forløp og symptomene kan variere fra person til person. Vaskulær demens rammer 20 % av alle med demens og kan oppstå av flere grunner.   Hvis sykdommen skyldes hjerneslag eller blødning i hjernen, kommer ofte...