Årsaker til demens

Det finnes utrolig mange årsaker til demens. Eldre mennesker rammes oftest, i og med at alder er den viktigste faktoren for dannelsen av demens, men både valg du tar og foreliggende sykdommer vil kunne påvirke hvorvidt du får demens, og hvordan det utvikler seg når du først har det.

Nesten alle former for usunnheter kan kobles opp mot fare for demens. Lite aktivitet, røyking, og for stort inntak av sukker eller alkohol er en side, mens hjerte og hjernesykdommer faller på den andre siden. Dette er kun eksempler, men de forklarer hvor bredt spekteret for årsaker faktisk er.

Det finnes altså ulike former for demens, som kan dannes av forskjellige årsaker. Enkelte former er også arvelige, og det finnes gener som gjør man er disponert for demens, men disse er sjeldne og i de aller fleste tilfellene fører ikke genet til demens. Om det gjør det, er det ikke den eneste faktoren.

Demenssymptomer

Tidlige symptomer på demens kan være vanskelige å oppdage, og blir som regel merket av de som står deg nærmest. Gjerne noen man bor sammen med eller treffer ofte. Man begynner med å glemme avtaler og man husker ikke det man blir fortalt, noe som er utfordrende for en hver.

Etter hvert som sykdommer utvikler seg glemmer man viktigere ting, som hvordan man vasker seg eller man glemmer ord og hvordan man skal gjøre ting man har visst hvordan man skal gjøre hele livet. Eksempelvis lage kaffe eller bruke en telefon. Dette er ekstremt frustrerende og trist.

Mange blir preget av depresjoner og angst, og endrer ofte personligheten til vedkommende. Man får mindre lyst til å prøve nye ting, og man husker ikke hvordan man gjør de tingene man kan fra før, så alt kan bli veldig mørkt og kjedelig. Disse symptomene finner man også som årsaker til utviklingen.

Depresjoner og angst fører også ofte med seg sosial isolasjon, som både kan være med på å danne demens, og er ofte knyttet til andre kjente årsaker, som kan disponere en for demens av ulike slag. Dette betyr ikke at man skal være redd for å være lei seg, eller oppsøke hjelp eller sympati.

Foreliggende sykdommer

Sykdommer som påvirker hjernen din er som regel de som kan knyttes til demens. Som nevnt tidligere er fare for demens veldig knyttet opp mot generell god form. Andre sykdommer bringer gjerne med seg symptomer som for eksempel høyt blodtrykk som kan være en faktor for demens.

Det er ikke alltid sykdommene i seg selv er knyttet til utviklingen av demens, men symptomene sykdommen gir, kan fremdeles ha en påvirkning. Sykdommer som diabetes er koblet opp mot denne utviklingen. Også da sykdommer som gir høyt blodtrykk, eller for eksempel høyt kolesterol.

Så lenge man klarer å holde seg i noenlunde god form, og holder seg fysisk aktiv, slipper man unna store deler av disse symptomene, eller er bedre egnet for å bekjempe dem, som vil gi dem mindre innvirkning på dannelsen og utbredelsen av demens. Dette gjelder både fysisk og mentalt.

Høyt inntak av stoffer, som i hovedsak også er dårlige for kroppen vår, som tobakk og sukker, vil ha en indirekte virkning ettersom det kan føre til både fysiske og mentale vanskeligheter og sykdommer. Diabetes er for eksempel kjent for å være en følge av dårlig diett, med mye sukker.

Eldre påvirkes mye oftere

De eldre blir oftere rammet av demens. I nesten alle tilfeller av demens er pasienten over 65. Dette skyldes i stor grad en svakere kropp. Holder man seg i god form gjennom livet stiller man kroppen sin sterkere til å bekjempe slike sykdommer når man blir eldre, men faren vil alltid være der.

De forskjellige typene for demens danner seg forskjellig. Det de fleste har til felles er at de kommer av endringer i blodet i hjernen. Slike problemer vil ha stor innvirkning på hjernen din, og kan utvikle seg til at du blir dement. Dette kan oppstå av andre sykdommer eller miljøfaktorer som nevnt over.

Ettersom mange får problemer, eller i det minste endringer i systemer som påvirker dette, når de blir eldre, er dette mer utbredt hos de eldre. Svakere kropper fører til forskjellige komplikasjoner med blodtrykk og blodtilførsel, som er en av de største faktorene for utvikling av demens.

Forskjellige former for demens

Den formen for demens flest kjenner til er Alzheimers sykdom. Dette er ofte noe man lærer hva er før man har hørt eller forstår begrepet demens. Dette er kun en av formene for demens. Det finnes også blant annet vaskulær demens, frontallappsdemens og Lewy Body demens.

De forskjellige typene har som regel samme overordnede årsak, som er nevnt over, men de utarter seg forskjellig, og kan ha forskjellige mindre årsaker. Hvordan man støtter opp en pasient med demens vil spørs veldig på typen demens og hvor alvorlig den er. De er ofte forskjellige i utviklingen.

Alzheimer er som sagt den formen de fleste kjenner til, og er den aller vanligste formen for demens. Her vil hukommelsestap være det første symptomet, og symptomene kan være vanskelig å tolke som det de er i starten. Den tar lang tid å finne sin plass, og vil starte med det mentale.

Vaskulær demens minner om Alzheimer, og mange pasienter opplever å være rammet av begge formene, som gjør det vanskelig å stille en helt konkret diagnose på det. De oppstår også likt, ved andre problemer knyttet til hjernen, som for eksempel slag eller andre akutte anfall i hjernen.

Hva bør man gjøre?

Det er mye som kan forebygges og tilrettelegges i forkant av, eller i, de tidlige stadiene av demens. Vær på vakt etter endringer i personlighet og energinivå. De fleste formene for demens starter her. Man merker et skifte i engasjement og starter å merke tap av hukommelse, humør og språkevne.

Jo tidligere man oppdager demens, jo lettere er det å komme til rette med for personen som har det, men det blir også lettere å håndtere for alle rundt. Gjør gode sjekker om du har mistanke og snapp det opp tidlig, slik at du kan begynne å forebygge og legge til rette for at den ny hverdagen blir bra.

For det er en stor forandring. Man får ikke til ting man tidligere har vært flink til, og man glemmer navn på folk man er glad i. Det er vanskelig, og dette preger et allerede fallende energinivå og initiativ nivå. Ta vare på den det gjelder og prøv å gjøre overgangen så enkel som mulig.

Ettersom mange former for demens er ganske milde i starten, kan mange leve relativt normalt, men det vil være lurt å støtte og å sørge for at alt går bra, ettersom de også kan glemme ting de burde ha sagt ifra til deg om, for eksempel. Vær på vakt og tilrettelegg!