Alkohol demens symptomer

Har du hørt om Alzheimers sykdom? Det har du antageligvis siden denne sykdommen står for rundt 60 % av alle demenstilfeller som man har hørt om. Alkoholassosiert demens er en annen form for demens, men denne er ikke like vanlig. Denne varianten snakkes det heller ikke like mye om.

De vanligste formene for demens er Alzheimers sykdom og vaskulær demens, som utgjør henholdsvis 60 % og 20 % av alle demenstilfeller. Det betyr at alkoholassosiert demens tilhører de resterende 20 % av demenssykdommer som er registrert i skrivende stund.

Som sykdomsnavnet tilsier, så har alkoholassosiert demens noe med alkoholinntak å gjøre. Noen som har et ekstremt høyt alkoholinntak har generelt sett større sjanse for å utvikle demens enn en person som er avholds.

I denne artikkelen skal vi fordype oss i dette temaet. Er det noen spesifikke kjennetegn på alkoholassosisert dement, og er det noen symptomer man skal være ekstra oppmerksom på? Dette er noen av spørsmålene du skal få et svar på her.

Hva er demens?

Før vi kan gå nærmere inn på alkoholassosisert demens, så må vi først stille følgende spørsmål: Hva er egentlig demens? Om du synes at det høres ut som en sammensatt og komplisert sykdom, så har du helt rett i det. Denne beskrivelsen passer faktisk som hånd i hanske. 

Demens er en sykdom som rammer menneskehjernen. Det finnes forskjellige typer demens, så dette er en sykdom som forårsakes av forskjellige faktorer.

Sykdomsforløpet vil variere med utgangspunkt i hvilken form for demens vedkommende har. Hvor enkelt det vil være å stille en diagnose vil også variere med utgangspunkt i den enkelte sykdomsvarianten.

Generelt sett er demens en sykdom som påvirker alle våre menneskelige evner. Det kan påvirke evnen til å kommunisere, huske og konsentrere seg. Folk med demens kan også plutselig oppleve endringer i forbindelse med adferd, humør og evne til å gjennomføre diverse gjøremål. 

Gammel mann i rullestol og sønnen hans.

Alkoholassosiert demens

Alkoholassosiert demens er litt mer komplisert enn de andre variantene av demens, fordi det ikke er en diagnose i seg selv.

Du kan med andre ord ikke gå til legen, fortelle hvordan du føler deg og så vil legen diagnostisere deg med alkoholassosiert demens i løpet av bare noen få minutter. Men når det er sagt, så fungerer det ikke slik med andre typer demens heller.

Mens andre typer demens påvirker flere av kroppens funksjoner vil alkoholassosisert demens som regel ramme evnen til å tenke klart og til å huske. Dette er de klassiske symptomene på alkoholassosisert demens, og i flere tilfeller er dette også de eneste symptomene man kan peke på.

Grunnen til at alkoholassosiert demens fremdeles omtales som en demensvariant, er at begge deler påvirker menneskehjernen. Demens i form av Alzheimers sykdom har en ødeleggende effekt på hjernecellene, og det har også det høye alkoholinntaket folk med alkoholassosiert demens har.  

Sønn gir mor en klem.

Høyt alkoholinntak fører ikke bare til alkoholassosiert demens

Når man opererer med begrep som alkoholassosiert demens, skaper det en illusjon om at dette er noe som oppstår i forbindelse med et høyt alkoholinntak og at dette vil endre seg bare man klarer å samle nok viljestyrke og selvkontroll til å slutte. Men så enkelt er det imidlertid ikke.

Det er sant at et høyt alkoholinntak er hovedgrunnen til at alkoholassosisert demens oppstår, men det er ikke det den eneste demensvarianten en så høy alkoholføring kan føre til. 

Alkohol er noe de fleste har et avslappet forhold til. Noen ser på alkohol som noe de tillater seg et glass av i ny og ne, og det er selvsagt ikke galt i det. Alkohol i moderate mengder er helt greit, men til tross for det så finnes folk som ikke klarer å stoppe eller å sette en grense for seg selv. 

Et høyt alkoholinntak fører ikke bare til alkoholassosiert demens. Det øker også risikoen for å utvikle andre former for demens og forskjellige livstilssykdommer på et senere tidspunkt i livet.