Aktiviteter for eldre med demens

Det er naturlig for oss å være i aktivitet, og meningsfulle aktiviteter er viktig for å fylle hverdagen og styre mestringsfølelsen. Men når de fysiske og kognitive funksjonene blir nedsatt, kan det bli vanskeligere å utføre daglige aktiviteter.

Når en person blir diagnostisert med demenssykdom, er det viktig at pårørende og helsepersonell hjelper og legger til rette for daglig aktivitet. Det er viktig at andre ikke overtar aktiviteter, men heller samarbeider med pasienten der det er mulig.

I et tidlig stadium vil personen fortsatt ha mulighet og evne til å utføre mange oppgaver på egen hånd, gjerne med veiledning. Dette inkluderer handling av matvarer, morgenstell og personlig hygiene. De kan derimot trenge hjelp til å utføre praktiske gjøremål. 

Lek, underholdning og hjernetrim er også anbefalt for å bedre livskvalitet og gi mestringsfølelse. Dette gjelder uansett hvor langt sykdommen har utviklet seg. Det er viktig å tilrettelegge etter den demenssyke, da ethvert sykdomsforløp er ulikt.

Demens aktiviteter og livskvalitet

Hvis du selv har blitt diagnostisert med demenssykdom, finnes det gode støtteapparater. Noen synes det er tungt og å be om hjelp fra pårørende, men heldigvis har vi gode offentlige tjenester som bidrar til økt aktivitet for eldre og dømmesyke.

Tidlig i sykdomsforløpet vil du kunne få god veiledning og samtaler med kommunens tjeneste-tildelingsenhet eller hukommelsesteam. Det er også mulig å benytte seg av støttekontakt, hverdagsmestring-tiltak og brukerstyrt personlig assistanse.

I tillegg er hver kommune pålagt å tilby dagaktivitetstilbud som er skreddersydd for mennesker med demens. Dette tilbud skal forebygge ensomhetsfølelse, bedre livskvalitet og ivareta personen funksjoner i hverdagen. Hver aktivitet skal tilpasses ønsker og behov. 

Aktiviteter på gård er et av de mest populære alternativene i Norge for demensomsorg. Vi finner gårder over hele landet med tilbud for demenssyke. Her inkluderes dagaktiviteter, turer, arbeid med dyr, stelling av hage og sosialt samvær.

Leker for demente

Det er ikke alle som ønsker å dra ut å gjøre aktiviteter. Alle er forskjellige, også demenssyke. Men det er viktig at personen ikke blir sittende for mye alene hjemme. Dette fører til passivitet, ensomhet og en følelse av isolering. I slike tilfeller er lek et godt alternativ.

Råkhaugens Rebus er et sett av korridoroppgaver som kan skrives ut å henges opp rundt om i huset. Oppgavene gir oppfordrer til både hjernetrim, underholdning og aktivitet, uten at pasienten må forlate boligen.

Quiz, Sudoku og husker-bøker brukes hyppig for å utfordre problemløsende evner og gi en mestringsfølelse. Disse oppgavene må tilpasses pasienten, og egner seg best for personer som er tidlig i sykdomsforløpet.

Sang, musikk og dans er gir glede. Demenssyke husker gjerne sanger og musikk fra barndommen, og dette vekker frem gode minner. Noen trives også godt med dukker og kosedyr. Det finnes mange leker for demente, men det er viktig at de tilpasses.

Aktivitetsplan for eldre

Aktivitetsplaner er nyttig og brukes både av sykehjem, pårørende og pasienten selv. Hvis du er pårørende til en bruker på sykehjem, gjør du lurt i å orientere deg med de ansatte. Legg inn egne aktiviteter på dager hvor den syke ikke er opptatt.

Sykehjem føler rutiner, spesielt på avdelinger med demente. Hvis du skal besøke en av dine nærmeste, gjør du derfor lurt i å forholde deg til avdelingens rutiner. Dette gir den syke mer stabilitet og sikkerhet i hverdagen.

Hvis den syke er tidlig i sykdomsforløpet, kan en aktivitetsplan være med på å gjøre hverdagen mer forutsigbar og trygg. Planen kan inneholde informasjon om ukens middager, klokkeslett for måltid og andre aktiviteter. 

Skal du ta med personen på tur en dag? Skriv ned dato, tid og hvor dere skal og hvem som skal være med. Husk at mange kan ha vansker med å kle seg til riktig anledning, så sørg for at personen har rett bekledning til turens formål og andre aktiviteter.

Aktiviteter for eldre i rullestol

Det er et grunnleggende behov å kunne bevege seg, selv om pasienten sitter i rullestol. Her er det viktig at personen ikke føler de blir holdt utenfor, nedprioritert eller glemt på grunn av stolen. De kan fortsatt være med på aktiviteter og dagsentre.

Mange eldre liker godt å gå på tur, selv om de sitter i rullestol. Hvis pasienten bor på sykehjem, er området rundt ofte godt tilrettelagt for turer ved hjelp av ansatte eller pårørende.

Musikk og dans er fortsatt aktuelt. Ingenting står i veien for at den eldre kan bevege overkroppen, leke med instrumenter og høre på musikk sammen med andre. Hjernetrim aktiviteter og rebus er også gode alternativer. 

Vi har alle et behov for å bevege oss å være i aktivitet. Det viktigste er at aktivistene blir tilrettelagt og tilpasset, slik at de ikke virker mot sin hensikt. Tenk gjennom hva den syke likte å gjøre før diagnosen, dette er et godt sted å starte.