3 typer demens 

Det finnes flere typer demens og sykdommer som fører til demens.  

Alzheimer 

Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken som fører til demens. Alzheimers utgjør omtrent 60 % av alle som har demens, og årsakene som fører til Alzheimer er ofte de samme årsakene som gir hjerte- og karsykdommer. Dette er fordi man får forandringer i blodsirkulasjonen til hjernen, og noen årsaker til dette kan være: 

 • Høyt blodtrykk 
 • Høyt kolesterol 
 • Røyking 
 • Overvekt 
 • Diabetes

Riktignok er ingen av disse årsakene noen garanti, og samtidig kan man også få Alzheimer selv om man har sunne levevaner. Det kan være genetisk også, men de færreste tilfeller er arvelige, og inntreffer heller sporadisk. Tidlige symptomer på Alzheimers sykdom er som regel veldig vage, og kan være vanskelige å bemerke seg, men noen av de kan være: 

 • Redusert hukommelse 
 • Endringer i væremåte og/eller humør 
 • Plutselige problemer med språk 

Vaskulær demens 

Vaskulær demens er den nest vanligste formen for demens og utgjør omtrent 15-20 % av alle demenstilfeller. Hjerneblødning eller blodpropp i hjernen er som regel den vanligste årsaken til tilfeller av vaskulær demens. 

Symptomer på vaskulær demens kan oppstå både brått og gradvis, og kan være vanskelige å skille fra symptomer på Alzheimer. Det er også flere som har både Alzheimer og vaskulær demens, og ofte går symptomene til vaskulær demens på problemer med språk, hukommelse, det å finne frem og konsentrasjonen. 

Særlige endringer med vaskulær demens kan også være: 

 • Tristhet og depresjon 
 • Vansker med å ta initiativ 
 • Senket tempo i fysisk aktivitet 
 • Handlingssvikt 

  Frontotemporal demens eller frontallappdemens 

  Frontallappdemens er en sjeldnere form for demens med bare 5-10 % av demenstilfeller. Frontallappdemens er en fellesbetegnelse på former for demens hvor årsaken er tap av hjerneceller i den fremste delen av hjernen. 

  I motsetning til Alzheimer og vaskulær demens, opplever de med frontallappdemens som regel ikke hukommelsestap eller problemer med å finne frem i starten av sykdomsforløpet. Dette gjør at man ofte ikke tenker at det kan være demens, og heller sjekker for andre sykdommer først. 

  Noen symptomer på frontallappdemens kan være: 

  • Endrede spisevaner og/eller alkohol- og røykevaner 
  • Redusert oppmerksomhet 
  • Redusert planleggingsevne 
  • Vansker med å forstå viktigheten av ting 
  • Tap av hemninger 
  • At man bryr seg mindre om hygiene eller påkledning 
  • At man sier eller gjør upassende ting 
  • Problemer med organisering, systematisering og problemløsing 

   Framtidsfullmakt 

   Uansett hvilken type demens man har, så kan både hukommelsen og beslutningsevnen svekkes. Sykdommen kan gjøre det svært vanskelig, og kanskje også umulig, å ta rasjonelle beslutninger. Dette kan være helt avgjørende i livet, og da er det viktig å ha en plan tidlig i sykdomsforløpet. 

   En framtidsfullmakt vil være en sikkerhet, så man slipper å bekymre seg for at ens interesser ikke blir ivaretatt. Her kan du skrive ned alt du vil skal gjøres i fremtiden, særlig med tanke på formue og eiendeler, og du velger en person du stoler på til å gjøre disse avgjørelsene for deg. 

   Vi i Din Framtidsfullmakt kan hjelpe deg med dette. Vi kan sørge for at fullmakten skrives så klar og tydelig som mulig, og er formulert helt korrekt ifølge dine interesser. Dette er noe vi gjerne hjelper til med, så ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat og mer informasjon.