Din Framtidsfullmakt – Fremtiden i dine hender!

Før vi forklarer hvordan du bør gå frem for å lage en fremtidsfullmakt, vil vi presisere dette: Fullmakten er et mye bedre alternativ enn at Fylkesmannen oppnevner verge for deg!

Det er nemlig slik at om du ikke kan ivareta dine interesser, vil du, dine nære, eller legen be Fylkesmannen om å oppnevne verge. Men da er det for sent til at du sitter med makten rundt hvem.

Fremtidsfullmakt er dermed et viktig alternativ til vergemål direkte oppnevnt av Fylkesmannen.

Ektefeller som sitter sammen, ser på hverandre og holder hender

Fremtidsfullmakt for ektefeller

Det er vanligst at det skrives fremtidsfullmakt mellom ektefeller. Dette er naturlig, da ektefeller forvalter de samme ressursene (hus, bil, og andre eiendeler).

Dersom din ektefelle skulle få demens for eksempel, vil du ved hjelp av en fremtidsfullmakt kunne forhindre at ektefellen behandler ressursene uansvarlig. Dette er meget viktig i et ekteskap.

Merk: Ektefeller kan skrive fellesfullmakt. Vi anbefaler på det sterkeste at dere skriver hver deres.

Far og sønn som holder rundt hverandre og jubler

Hva med barn?

I mange tilfeller vil det også være naturlig å gi fullmakten til barna. Dersom en er enslig, vil dette være det beste alternativet. Er begge partene i ekteskapet eldre, kan også barna være et bedre valg.

Det finnes naturligvis også tilfeller hvor en hverken har en ektefelle eller barn å oppnevne i fremtidsfullmakten. I disse tilfellene vil det være naturlig å velge nær familie eller venner.

Sjekkliste som vises frem av en gutt og en jente

Slik setter du i gang med fullmakten

Når du har bestemt deg for hvem som skal oppnevnes som fullmektig, må du lage din fremtidsfullmakt.

Denne skal skrives som et dokument, og det inneholder en rekke opplysninger:

 

  • Fullmaktens ikrafttredelse
  • Fullmektigens oppgaver
  • Disposisjonsfullmakt overfor bank
  • Ny fullmektig dersom valgt fullmektig mister vergerett
  • Fullmektigens plikter
  • 2 vitner – 18 år eller eldre og må forstå betydningen av signering. Kan ikke være fullmektigen selv, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn eller barnebarn.
Ei dame som står og tenker, med et spørsmålstegn på hver side

Kan hvem som helst skrive fullmakten?

Etter Vergemålsloven, kan du selv skrive fremtidsfullmakt. Det er altså ingen juridiske krav til at for eksempel en advokat må skrive fullmakten. Dette vil uansett koste deg en hel del kroner.

Du kan selv skrive fullmakten, men må da naturligvis passe på et par fallgruver. Det beste er å gi oppgaven til profesjonelle, men ingen ønsker å betale advokater i dyre dommer for dette.

Derfor tilbyr Din Framtidsfullmakt rimelig oppsett av fremtidsfullmakt til kun 999 kr. Dette er langt billigere enn hva en advokat kan tilby – og vi gir deg den samme gode garantien!

To personer som samarbeider om å holde opp en lyspære

Fremtidsfullmakt pris

Som nevnt vil prisen på en fremtidsfullmakt fort bli veldig høy hos en advokat. De fleste tar over 3,000 kr for denne tjenesten. Det var nettopp dette som inspirerte oss til å entre bransjen.

Hos en advokat overbetaler du for den samme jobben vi gjør. En motsetning mange kommer med, er at de ønsker advokathjelp for å sikre at fremtidsfullmakten blir riktig skrevet.

Din Framtidsfullmakt har allerede skrevet flere fremtidsfullmakter som har blitt godkjent. Det er fordi vi kjenner reglementet inn og ut – akkurat like godt som en advokat gjør!

Leter du etter en rimelig fremtidsfullmakt pris, så er vi for tiden det beste alternativet i Norge til kun 999 kr!

Et dokument som blir signert, stemplet og godkjent

Ikrafttredelse og stadfesting

Din fremtidsfullmakt vil tre i kraft så snart vilkårene for ikrafttredelse inntreffer. Dette kan for eksempel være at du blir diagnostisert med demens og ikke kan ivareta interessene dine.

Merk at du her ikke trenger å levere inn fremtidsfullmakten til Fylkesmannen for stadfesting.

Allikevel vil vi anbefale dette på det sterkeste. Det vil alltid gjøre det enklere å få gjennomslag hos tredjeparter. Naturlig nok vil enkelte stille seg tvilende uten en stadfestet fullmakt.

Prosessen rundt stadfesting er enkel og rask. Alt du skal gjøre er altså å sende inn din fullmakt til Fylkesmannen for stadfesting. Påfølgende vil den være både i kraft og stadfestet.

Kryptert område med en lås i fronten

Oppbevaring av fremtidsfullmakt

I Norge kan du oppbevare ditt testament i tingretten. Det finnes per dags dato ingen lignende løsninger for fremtidsfullmakt. Dermed er alternativet å oppbevare det selv, eller å la andre oppbevare det.

Din Framtidsfullmakt tilbyr sikker og kryptert oppbevaring av fremtidsfullmakt – helt gratis! Vi er opptatte av at du som kunde skal vite at fremtidsfullmakten din er i trygge hender.

Det siste du vil skal skje, er at fullmakten går tapt. Da er det mest sannsynlig for sent å inngå en ny fullmakt når du ikke er i stand til å ivareta egne interesser uansett.

To hender som holder rundt et hjerte med en penn på hver side

Få hjelp til din fremtidsfullmakt!

La oss hjelpe deg med din fremtidsfullmakt! Vi har lang erfaring med prosessen, og vi kjenner regelverket inn og ut. Slipp å betale advokatpriser for denne enkle oppgaven.

Din Framtidsfullmakt sikrer deg en fremtidsfullmakt som garantert vil bli stadfestet av Fylkesmannen. Vi tar høyde for dine behov, og sikrer at fullmakten dekker de ønskene du fremmer.

Ta kontakt med oss i dag for å sikre at dine interesser ivaretas i fremtiden!